GolfPlan se stal partnerem projektu Golf pro Paraple

Společně se sdružením Svazu paraplegiků v čele s jeho zakladatelem Janem Kašparem, vzniklo v roce 1994 za spoluúčasti takových jmen jako je Olga Havlová a Zdeněk Svěrák - Centrum Paraple. Tato společnost podporuje žít “lepší” život lidem, kteří se ocitli na vozíku z důvodu poškození míchy a snaží se s tím vyrovnat.

Nejen těmto lidem centrum Paraple pomáhá, ale také jejích blízkým, tak aby dokázali být silní a být svým blízkým oporou. Každému z nás se může během malé chviličky změnit život natolik, že najednou nemusíme vidět vůbec žádnou cestu, jak dál. Právě centrum Paraple je jednou z těch, které se snaží v takových situacích cestu najít.

Golfové turnaje centra Paraple

Centrum Paraple organizuje na podporu spousty charitativních akcí, aby mohlo lidem, kteří se ocitli na vozíčku z důvodu úrazu, nemoci, nebo jsou na vozíčku upoutáni déle a ocitnou se v životní situaci, ve které si neví rady, pomoci. Činnost centra Paraple je z 50% podporována právě fyzickými, či právnickými osobami.

Jednou z charitativních akcí podporující činnost centra Paraple jsou také golfové turnaje. První z těchto golfových turnajů se pořádal v roce 2009. Za posledních 6 let bylo na těchto golfových turnajích vybráno pro podporu centra Paraple přes 4 milióny korun. Což určitě alespoň trochu pomohlo lidem, kteří potřebují pomoci.

GolfPlan pomáhá a podporuje jako partner Paraple

Proto bylo pro GolfPlan jasnou volbou, že se chtějí stát jedním z partnerů, kteří budou  centrum Paraple na této charitativní akci podporovat. Pro GolfPlan je samozřejmostí pomoci, pokud jde pomoc na “dobrou věc”. GolfPlan si velice dobře uvědomuje, vzhledem ke svému zaměření na pojištění, co všechno v životě se najednou “může stát”.

Další ročník, tentokrát jubilejní - desátý,  charitativního golfového turnaje podporu centra Paraple, se koná 13. - 14. srpna v krásném prostředí Golfového resortu Cihelny nedaleko Karlových Varů. Turnaje se budou účastnit společně se zdravými golfisty i golfisté z České asociace hendikepovaných golfistů (CZDGA).

Flajty budou tvořeny třemi golfisty s hcp a jedním golfistou z České asociace hendikepovaných golfistů. Tak aby “zdraví” golfisté mohli “názorně” vidět, že sportovat a mít úspěch může mít každý, nehledě na žádný zdravotní handikep. Právě toto je motto, které nejenom tyto turnaje, ale celé centrum Paraple po celou dobu jejich trvání provází “ NA HANDIKEP NEHRAJEME!”.

Autor článku

Mgr. Anna Popková
Mgr. Anna Popková
Head Copywriter

Vydáno: 06/08/2020

Hodnocení článku:

Počet hlasů: 108

Spočítat pojištění