FAQ

Vše
OBECNÉ
PLATBY
POJIŠTĚNÍ
HLÁŠENÍ ŠKODY
KLIENTSKÁ SEKCE
PREMIUM CLUB
DÁRKOVÝ POUKAZ
1.Co je to golfové pojištění?

GolfPlan je čistě specializované pojištění pro amatérské i profesionální hráče golfu. Chrání je samé a jejich golfové vybavení. Jedná se o soubor 18ti jednotlivých pojistných rizik, která jsou rozdělena do 3 balíčků, které je možno vzájemně kombinovat. Pojištění je platné po celém světě.

Golfista & Hra -  zahrnuje pojistná rizika: Osobní odpovědnost do 30 mil. Kč, škody na majetku či zdraví třetích stran, včetně nákladů na právní zastoupení, úrazové pojištění na částku do 1.5 mil. Kč - smrt následkem úrazu, závažná zranění, trvalé tělesné postižení následekem úrazu, úplná invalidita, stomatologické ošetření, hospitalizace v nemocnici, náhrada klubových a členských příspěvků v případě, že golfista nemůže hrát z důvodu úrazu nebo nemoci až do 30.000.- Kč, úhrada v restauraci při Hole in One na turnajích až do 15.000.- Kč a náhrada již zaplaceného startovného na turnaj až do 6.000.- Kč.

Golfové hole & Bag - zahrnuje pojistná rizika: Ztráta, poškození či odcizení golfového vybavení, včetně bagu až do výše 150.000.- Kč. Balíček chrání všechny golfové hole, míčky, bag, oblečení, GPS hodinky, laser či jiné měřící přístroje, osobní věci, trofeje a příslušenství. Do balíčku je také zahrnuto pojistné riziko pronájmu náhradního golfového vybavení + zavazadla (v případě cestování i kompletní travel bag). Při sjednání pojištění je důležité sledovat maximální limit na 1 předmět. Jedná se o maximální částku, která bude vypořádána v případě, že se poškodí, ztratí, odcizí jakákoli golfová hůl nebo předmět z bagu. V praxi to znamená, že pokud například golfista zapomene golfovou hůl na hřišti nebo ji jinak poškodí, můžete uplatit limit na 1 předmět. U nejvyšší varianty je limit nastaven na 15.000.- Kč se spoluúčastí 1.500.- Kč.

Golfový vozík - zahrnuje pojistná rizika: Ztráta, poškození či odcizení golfového vozíku až do výše 100.000.- Kč. Balíček chrání elektrický nebo manuální golfový vozík.

2.Jakým způsobem můžu pojištění zaplatit?

Můžete si vybrat z několika možností úhrady. Záleží na vás, co vám nejvíce vyhovuje. Nejrychlejší způsob platby je skrze platební bránu GoPay a to buď platební kartou nebo online převodem v internetovém bankovnictví. Můžete využít také platby Google Pay.

Pojistné můžete také uhradit bankovním převodem na č. účtu 2339025003/5500 vedený u Raiffeisenbank nebo například poštovní poukázkou. Na našich pobočkách není možné přijímat hotovost. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol (číslo vašeho pojištění).

3.Kolik stojí golfové pojištění?

Pojištění golfistů amatérů + hra stojí na 1 rok (12 měsíců) od 1.800 Kč do 2.000 Kč.
Pojištění golfistů amatérů + pojištěné hole bez připojištění golfového vozíku stojí na 1 rok (12 měsíců) od 2.500 Kč do 3.900 Kč
Pojištění golfistů amatérů + pojištěné hole s připojištěním golfového vozíku stojí na 1 rok (12 měsíců) od 2.900 Kč do 4.900 Kč.

Pojištění golfistů PRO je řešeno individuelně a startuje od 12.900 Kč za 1 rok (12 měsíců).

Pojištění je možné sjednat na dobu 12, 24 a 36 měsíců. Slevy až 10% se vztahují na pojistnou dobu delší než 1 rok a slevy až 20% se vztahují na pojištění rodiny či více osob najednou.

Přesné ceny a informace o jednotlivých možnostech naleznete v Kalkulačce pojištění.

4.Proč je dobré být pojištěn/a?

Speciální golfové pojištění vás chrání ve chvíli, když se stane průšvih a nejen to. Možná hrajete golf celý život a měli jste pouze štěstí, ale co když se ten průšvih stane právě zítra? V takovém případě se asi ptáte, proč byste měli přemýšlet o golfovém pojištění. Více informací proč být pojištěn naleznete v horním menu Proč se pojistit.

5.Na jakém principu vyplácíte pojistná plnění?

Pokud je vaše golfové vybavení odcizeno, poškozeno nebo jej zapomenete na hřišti a nebylo starší 3 let, nahradíme plnou pořizovací hodnotu. V případě, že golfová výbava byla starší, uhradíme časovou cenu (odpočet za opotřebení). V praxi to znamená, že golfista má například golfové hole staré 4 roky a jejich prodejní cena v době uplatnění škodní události činí v průměru 8.000.- Kč. Škodní událost tak bude vyplacena na tuto hodnotu s odečtem spoluúčasti.

6.V případě, že se mi ztratí nebo dojde ke krádeži mé golfové výbavy, je zde spoluúčast?

Ano, pro golfové hole, bag atd. je stanovena pevná spoluúčast 1.500 Kč, pro golfové vozíky to je 3.000 Kč.

7.Je moje golfová výbava pojištěna i v autě?

Ano, vaše golfové vybavení je pojištěno i v autě, a to po dobu cesty za golfem, na golfu a z golfu. Žádáme pouze to, aby vaše auto bylo zcela uzamčeno a vaše golfové vybavení bylo zcela skryté v zavazadlovém prostoru nebo pod krytem na zavazadla / krytem výrobce.

8.Můžu uplatnit škodu, když se mi ztratí nebo poničí golfové vybavení při letecké přepravě?

Vaše golfová výbava je pojištěna během letu po celém světě a to pro rizika ztráty nebo poškození.

9.Můžu si pronajmout golfové hole, když se mi golfové zavazadlo zpozdí nebo ztratí během cestování?

Ano, pokud se vaše golfová výbava během cestování ztratí nebo zpodí, můžete si u nás nárokovat zpět náklady za pronájem golfového vybavení.

10.Co znamená limit na jeden předmět?

V každé variantě u pojištění golfových holí existuje tzv. limit na jeden předmět. Znamená to, že pokud dojde k poškození nebo ztrátě jednotlivé hole, je stanoven maximální limit její náhrady. Nejcitlivější a nejdražší holí v bagu bývá zpravidla driver. Kolik stál ten váš? Jinak v případě ztráty a krádeže celého setu se tento limit na jednotlivou věc samozřejmě neuplatňuje.

11.Jsem pojištěn i jako divák golfového turnaje?

Ano, jestliže se rád chodíte dívat na různé golfové turnaje, jste vaší pojistkou GolfPlan pojištěn např. pro případ, kdy profesionál špatně odpálí a míček skončí mezi diváky a trefí přímo vás. Odškodnění v úrazovém pojištění pro vážná a trvalá zranění je až do 1.5 milionů Kč.

12.Je pojištěna moje osobní odpovědnost při golfování v zahraničí?

Ano, automaticky máte pojištěnu celosvětovou osobní odpovědnost ve výši 30 milionů Kč.

13.Rád si půjčuji buggy, jsem pojištěn pro případ, když s ním někoho zraním?

Ano, vaše odpovědnost za škody způsobené jízdou buggy je pojištěna v rámci osobní odpovědnosti až do 30 milionů Kč.

14.Opravdu můžu požádat o prolacení účtenky z baru, když zahraju Hole in One?

Ano, můžete! V případě, že zahrajete Hole in One při turnaji, uhradíme náklady na oslavu v klubovně či restauraci. Limit náhrady je až 15.000 Kč dle vybrané varianty. Pro doložení potřebujeme účtenku, potvrzenou score kartu a doklad o tom, že šlo o registrovaný turnaj na 18 jamek.

15.Co je to osobní odpovědnost?

Pojištění odpovědnosti za škodu chrání vaše právní postavení, pokud při hraní golfu způsobíte škodu na majetku nebo zraníte jinou osobu. Limit odškodnění je až do výše 30.000.000 Kč a je to pojištění bez spoluúčasti.

16.Co je myšleno škodou na majetku třetí strany?

Škody na majetku třetí strany patří taktéž do osobní odpovědnosti a vztahují se na náhodné poškození majetku třetí strany, které můžete způsobit při hraní golfu. U všech variant pojištění GolfPlan je limit 30.000.000 Kč. Pojištění je bez spoluúčasti.

17.Co obsahuje úrazové pojištění?

Pokud jste na golfovém hřišti utrpěli vážné zranění, můžete být tímto pojištěním odškodněni. Úrazové pojištění zahrnuje smrt následkem úrazu, trvalé tělesné poškození a s tím spojenou úplnou invaliditu až do výše odškodnění 1.500.000 Kč dle zvolené varianty. Vezměte prosím na vědomí následující věková omezení: Pokud je pojištěnému méně než 18 let, odškodnění při úmrtí je sníženo na 200.000 Kč. Pokud je pojištěnému více než 70 let, je pojistné plnění kráceno o 50%.

18.Stomatologické ošetření je pojištěno komu?

V případě, že při hraní golfu dojde k poranění vašich úst a zubů, toto pojištění pokryje náklady do 15.500 Kč na vaše nutné zubní ošetře po této nemilé nehodě. Platí zde spoluúčast 1.500 Kč.

19.Od kdy mohu nárokovat až 1.200 Kč denně za hospitalizaci?

Pokud utrpíte vážné zranění na golfovém hřišti a budete hospitalizováni více jak 24 hodin, budete odškodněni dle výše zvolené varianty pojištění GolfPlan až 1.200 Kč za každý další den strávený v nemocnici. Toto odškodnění se bude vyplácet po dobu 25 dnů nebo do propuštění z nemocnice, podle toho, co nastane dříve. Platí zde spoluúčast 24 hodin, tj. první den v nemocnici se nehradí.

20.Co znamená náhrada členství?

Jedná se o náhradu již uhrazeného ročního členství ve vašem golfovém klubu z důvodu, že nemůžete hrát ve zbytku sezóny golf kvůli zranění nebo nemoci vzniklé v souvislosti s golfem. Limit náhrady je 30.000 Kč a spoluúčast je 90 dní, tj. 3 měsíce z ročního členství nejsou do náhrady započítány.

21.Co zahrnuje pojištění Hole in One?

Když zahrajete Hole in One během turnaje na 18-ti jamkovém hřišti a řádně tento počin v klubovně na baru oslavíte, pojišťovna vám proplatí účtenku za oslavu, max. však 15.000 Kč dle výběru varianty. Samozřejmě se zde neuplatňuje spoluúčast.

22.Co je to pojištění startovného?

Toto pojištění nahradí náklady na nevyužité startovné na turnaj, kterého se v důsledku úrazu nebo nemoci vzniklého v souvislosti s golfem nemůžete zúčastnit. Spoluúčast 14 dní v tomto případě znamená, že se pojištění vztahuje na úrazi a nemoci, ke kterým dojde ve 14 dnech před startem turnaje.

23.Jak je pojištěno mé golfové vybavení - hole?

Vaše golfové vybavení je pojištěno pro případ, že dojde ke krádeži, ztrátě nebo poškození během hraní golfu, včetně cesty na golfového hřiště a zpět a cestování za golfem. Golfové vybavení v sekci „hole“ zahrnuje vaše hole, míčky, bagy, golfové oblečení GPS zařízení a GPS hodinky a další příslušenství zakoupené pro hraní golfu. Limit je zde stanoven dle vybrané varianty, avšak na maximální částku 150.000 Kč. Spoluúčast z každé události ze stanovena na částku 1.500 Kč. Vaše golfové vybavení bude nahrazeno za plnou pořizovací cenu, pokud není starší tří let. Položky, které jsou starší než tři roky, budou nahrazeny časovou hodnotou v době ztráty nebo poškození.

24.Jak je pojištěn můj golfový vozík?

Váš golfový vozík, ať už elektrický nebo manuální, je pojištěn pro případ, že dojde ke krádeži, ztrátě nebo poškození během hraní golfu, včetně cesty na golfového hřiště a zpět a cestování za golfem. Limit je zde stanoven dle vybrané varianty, avšak na maximální částku 100.000 Kč. Spoluúčast z každé události ze stanovena na částku 3.000 Kč. Váš golfový vozík bude nahrazen za plnou pořizovací cenu, pokud není starší tří let. Vozíky, které jsou starší než tři roky, budou nahrazeny časovou hodnotou v době ztráty nebo poškození.

25.Mám pojištěny i osobní věci, které nejsou golfové?

Pojištění golfového vybavení – hole - zahrnuje také pojištění zavazadel a osobních věcí proti poškození, ztrátě nebo krádeži až do výše 7.500 Kč dle zvolené varianty.

26.Mohu si pronajmout hole nebo vozík na dovolené?

Zpoždění, poškození a ztráta zavazadel při cestování do zahraničí může být důvodem, že si golfové vybavení budete muset vypůjčit. Uhradíme vám náklady na pronájem náhradního golfového vybavení dle zvolené varianty až do 6.000 Kč.

27.Od kdy začíná platit mé pojištění?

Pojištění je platné od následujícího dne 0.00 hod. po sjednání. Pokud chcete, aby vaše pojištění začlo platit později, vyberte si v kalkulačce při sjednání pojištění jiný termín počátku platnosti pojištění.

28.Jaká je minimální doba pojištění?

Minimální doba pojištění je stanovena na 12 měsíců. Automaticky vám nabídneme jeho modifikaci dle aktuálních potřeb a prodloužení (prolongaci). Můžete se však pojistit až na 36 měsíců a uplatnit tak slevy za delší pojistné období.

29.Musím se starat o prodloužení pojištění na další rok?

Pojistka je sjednávána s automatickou prolongací na další rok (v případě výběru pojištění na 12 měsíců). Ohledně prodloužení tzv. prolongace pojistky budete od nás zavčas upozorněni s možnostmi pojistku upravit podle aktuálních potřeb nebo případně ukončit.

30.Přestal jsem hrát golf, jak můžu pojištění ukončit, vypovědět?

Výpověď pojištění prosíme doručit písemně (nejlépe emailem) do minimálně 6 týdnů před výročím smlouvy, resp. před tzv. její obnovou.

31.Do jaké doby musím zaplatit pojištění skrze bankovní účet?

Zvolíte-li si platbu bankovním převodem, požadujeme připsání platby na náš účet do 7 dnů od sjednání. V případě, že by platba nebyla na náš bankovní účet připsána do této doby, vaše pojištění bude vypovězeno a nebude AKTIVNÍ! Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol (číslo vašeho pojištění).

32.Nefunguje online platba kartou, co s tím?

Pravděpodobně máte vypnuty ve vašem internetovém bankovnictví "platby přes internet". Pro změnu a nastavení kontaktujte vaši bankovní instituci nebo se přihlašte do svého internetového bankovnictví.

33.Chci platit ze zahraničí, jaký mám použít IBAN a SWIFT kód?

Pro platbu ze zahraničí použijte prosíme tyto údaje:
IBAN: CZ02 5500 0000 0023 3902 5003
BIC (SWIFT): RZBCCZPP
Raiffeisenbank Czech Republic
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle

34.Jak zjistím, že jsem pojištění zaplatil/a?

Informace, že je vaše pojistné zaplaceno zjistíte jednoduše online přihlášením do vašeho účtu na našich stránkách v pravo nahoře "Klientská sekce" nebo emailem na golfplan@golfplan.cz, telefonicky na +420 224 235 210 v pracovní době od 09:00 hod do 17:00 hod každý všední den, nebo písemně poštou na adrese: PFP s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 25918184. Nezapomeňte vždy uvést nebo mít při sobě čislo vaší pojistné smlouvy.

35.Je možné zaplatit v hotovosti?

Je nám líto, ale platby v hotovosti jsou u nás zakázány. Můžete využít platbu převodem, online platební kartou, složenkou nebo PayPal. Děkujeme za pochopení.

36.Nastala škodní událost, jak mám postupovat?

Nahlášení škodní události je opravdu velmi jednoduché. Nejdříve se přihlašte do své Klientské sekce na našich webových stránkách a poté vám bude odemčen přístup do sekce "Hlášení škody". Následně zkontrolujte či doplňte kontaktní údaje z vašeho účtu a popište kompletní informace o škodní události. Poté klikněte na Odeslat formulář a škodní událost se odešle do našich systémů. Na váš email obdržíte rekapitulaci o vaší škodní události a bude vám přiřazen likvidátor, který vás bude obratem kontaktovat.

37.Jak si sjednám golfové pojistění?

Pojištění lze sjednat zcela jednoduše online během 1 - 2 minut. Pokud si nevíte rady můžete nás kontaktovat emailem na golfplan@golfplan.cz, osobně na naší pobočce, nebo u našich partnerů a zprostředkovatelů. Můžete nám také zavolat každý všední den od 9:00 hod do 17:00 hod na telefon +420 224 235 210. Vyberte si z několika variant, které jsou pro vás nejpříjemnější.

38.Mohu si pojistit i své dítě?

Samozřejmě, pojištění můžete sjednat jak pro své děti nebo děti. Nemáme věkový limit na sjednání pojištění, proto lze pojistit děti od ranného věku, ihned co s golfem začnou.

39.Od kdy začne platit smlouva a pojištění?

Smlouva je platná od okamžiku sjednání, avšak pojištění je platné od následujícího dne 0:00 hod v případě, že si nevyberete jiný termín počátku pojištění v kalkulačce při sjednání pojištění. Samozřejmostí je řádná úhrada pojištění.

40.Musím nahlásit škodní událost na Policii?

Krádež či ztrátu golfového vybavení nebo příslušenství vždy neprodleně nahlašte na Policii, nejpozději však do 24 hodin od zjištění ztráty. Je třeba si vyžádat spisovou značku případu a tu označit následně ve formuláři při nahlášení škodní události.

41.Jaké dokumenty po mě bude chtít likvidátor?

Likvidátor vás vždy vyzve k doložení určitých podpůrných dokumentů dle druhu škody, aby mohl vaši škodu zlikvidovat co nejrychleji. V případě poškození, ztráty a krádeže u golfového vybavení likvidátoři zpravidla vyžadují předložit buď původní doklad o pořízení (koupě), nebo výpis z banky nebo kreditní karty nebo ocenění, které prokazují doklad o nákupu nebo jakýkoliv podpůrný doklad potvrzující nákup a vlastnictví. Pokud tyto doklady již nemáte, náhrada škody bude vyřízena na základě čestného prohlášení o přibližném termínu nákupu a odškodnění proběhne v časové ceně.  

42.Jak se přihlásím do svého účtu?

Přihlášení do Klientské sekce a vašeho účtu můžete kliknutím na "Klientská sekce" v pravém horním rohu obrazovky nebo kliknutím zde..

43.Kde najdu kartičku pojištěnce?

Kartičku pojištěnce naleznete ihned po online sjednání v emailové zprávě (rekapitulaci), společeně s certifikátem o vašem sjednaném pojištění. Kartičku také můžete kdykoliv stáhnout ze své Klientské sekce, do které se můžete přihlásit v pravém horním rohu obrazovky na našich webových stránkách nebo kliknutím zde...

44.Zapoměl/a jsem heslo do svého účtu

Pro získání nového hesla klikněte v pravém horním rohu na tlačítko "Klientská sekce" a odkaz "Zapomenuté heslo". Poté vám bude zaslán email s novým heslem, které si můžete kdykoliv po přihlášení do Klientské sekce libovolně změnit.

45.Jak si změním kontaktní údaje?

Změnu kontaktních údajů můžete jednoduše provést skrze "Klientskou sekci". Přihlašte se v pravém horním rohu a po přihlášení klikněte na tlačítko "Změnit profil" a načtou se vám stávající kontaktní údaje. Ty si následně můžete změnit na nové.

46.Jak si změním heslo k účtu?

Heslo do vašeho účtu v Klientské sekci si jednoduše změníte přihlášením do Klientské sekce a kliknutím na tlačítko "Změna hesla". 

47.Kde si změním kontaktní údaje?

Vaše kontaktní údaje si můžete změnit jednoduše pro přihlášení do Klientské sekce ve svém profilu klienta. Přihlášení naleznete v pravém horním rohu obrazovky "Klientská sekce". Případně nám změnu můžete také napsat na kontaktní email golfplan@golfplan.cz, nezapomeňte však vždy uvést číslo vaší pojistky.

48.Za jak dlouho bude má škodní událost vyřízena?

Vaší škodní události se budeme věnovat s maximální péčí a snahou o co nejrychlejší vyřízení. Zpravidla po doložení všech dokumentů je škodní událost do 7 dnů vyřízena

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. (NOZ), §2798 je pojistitel povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost řádně písemně oznámena. 

V případě nedoložení všech dle pojistných podmínek potřebných a/nebo pojistitelem vyžádaných podkladů se lhůta pro šetření prodlužuje až do doby doložení požadovaného nebo do doby promlčení. 

Podle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. (NOZ), §626 a §629 u práva na pojistné plnění počne promlčecí lhůta běžet za jeden rok od pojistné události. To platí i v případě, kdy poškozenému vzniklo přímé právo na pojistné plnění vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný uplatňuje vůči pojistiteli úhradu toho, co poškozenému poskytl při plnění povinnosti nahradit škodu nebo jinou újmu. Promlčecí lhůta trvá tři roky.

49.Kde najdu doklad o zaplacení pojistky?

Daňový doklad o řádně provedné úhradě naleznete po přihlášení na váš účet v Klientské sekci. V záložce "Faktury" si ho můžete kdykoliv stáhnout. Současně po obdržení platby jakýmkoliv způsobem vám automaticky bude odeslán email s potvrzením o platbě a součástí přílohy bude i doklad o zaplacení pojištění.

50.Kde najdu číslo mé škodní události?

Číslo vaší škodní události (následně pojistné události) najdete v potvrzujícím emailu po nahlášení škody, dále také v Klientské sekci, kde si můžete zkontrolovat stav řešení škodní události. 

51.Máme zvýhodnění pojistného jako rodina?

Pro pojištění více členů rodiny či skupiny se vztahují další slevy až 20%. Můžete tak jednoduše při sjednání pojištění do naší kalkulačky postupně přidat neomezené množství pojištěnců a slevy se vám automaticky aktivují.

52.Mohu se pojistit i v těhotenství?

Ano, pokud vám těhotenský stav umožňuje hrát golf, pojistíme vás samozřejmě i v těhotenství.

53.Mohu se pojistit, i když se dlouhodobě léčím?

Ano, pokud můžete hrát golf, tak vás samozřejmě pojistíme.

54.Co je to spoluúčast?

Spoluúčast je zpravidla finanční částka, kterou se podílíte na škodní události z vlastních finančních zdrojů.  

55.Jsou pojištěna i má zavazadla kromě travel bagu při cestování?

Ano, v rámci golfového pojištění máte pojištěny i osobní věci do částky uvedené na certifkátu dle zvolené varianty pojištění.

56.Kdy mi přijde dopis / e-mail s informací, jakou částku a do kdy mám uhradit následující pojistné?

Přibližně 8 týdnů před doběhem pojistné smlouvy (pojistné roční doby na 12 měsíců od data sjednání) vám přijde email i SMS s upozorněním na blížící se obnovu-prolongaci vašeho pojištění. V případě, že máte pojistné období delší než 12 měsíců tj. 24-36 měsíců, opět přesně 8 tydnů před doběhem pojistné smlouvy.

57.Co je to automatické prodloužení pojištění?

Automatické prodloužení, nebo-li prolongace, je prodloužení pojištění na další pojistné období, v tomto případě tedy na dalších 12 měsíců, 24, 36 měsíců. Toto prodloužení pojištění probíhá automaticky, to znamená, že se o nic nemusíte starat. Musíte pouze na základě našeho oznámení o blížícím se prodloužení-prolongaci uhradit pojistné na další pojistné období.

58.Jak si nastavím automatické opakování platby pro další pojistné období?

Po přihlášení do vašeho účtu v naší Klientské sekci naleznete tlačítko "Automatické platby". V případě platby online kartou je vždy automaticky zaplé, aby jste měli s platbou pro další pojistné období co nejméně starostí. V případě platbou skrze bankovní účet v klientské sekci toto tlačítko nemáte.

59.Co znamená v mém účtu automatická platba?

V případě, že vaše pojištění platíte online platební kartou, náš systém pro váš maximální komfort a pohodlí nastaví pro další platební období "Automatické stržení platby". Nemusíte se ničeho bát, i když máte stav AKTIVNÍ, před další platbou (pro následující pojistné období) budete samozřejmě k autorizaci platby vyzváni tj. platbu musíte VŽDY autorizovat, formou emailu a SMS.

60.Jak si mohu změnit variantu pojištění?

Pokud si chcete změnit vaše stávající pojištění na nižší nebo lepší variantu, je zapotřební pojištění vypovědět a sjednat znovu s novou nižší nebo vyšší variantou. V případě, že vaše pojištění nechcete měnit ihned, doporučujeme vyčkat na prodloužení pojištění tj. 8 týdnů před dalším pojistným obdobím, kdy se vám automaticky v Klientské sekci zobrazí možnost "Modifikace pojištění". V tento okamžik si můžete na následující pojistné období své pojištění upravit dle libovolného výběru na vyšší či nižší pojištění.

61.Mohu zaplatit své pojištění skrze Apple Pay?

Samozřejmě, platební brána GoPay, kterou využíváme na našich webových stránkách možnost platby skrze Apple Pay dovoluje.

62.Mohu zaplatit své pojištění skrze Google Pay?

Samozřejmě, platební brána GoPay, kterou využíváme na našich webových stránkách možnost platby skrze Google Pay dovoluje.

63.Platím něco navíc v případě platby online?

Je dobře že se nás na to ptáte. Žádné poplatky ve výši 1-2-3% jako je to zvykem jinde u nás nehledejte. V případě platby kartou vám bude stržena přesně částka, kterou vámi vybrané golfové pojištění stojí.

64.Kde najdu kontakt na likvidátora?

Obecný kontakt na likvidátora najdete na našich webových stránkách v menu Kontakt, dále v potvrzujícím emailu po nahlášení škody. Kontakt na konkrétního likvidátora zpracovávajícího vaší škodní událost najdete také v Klientské sekci.

65.Jak nahlásím škodní událost ze zahraničí?

Škodní událost ze zahraničí nahlásíte obdobně jako škodu z vaší rodné země. Nahlášení škodní události probíhá skrze naše webové stránky po rozkliknutí menu Hlášení škody, vyplníte formulář a náš likvidátor vás bude v nejbližší možné době kontaktovat zpět.

66.Co je to prolongace?

Prolongace je prodloužení pojištění na další pojistné období. Můžete si při sjednání pojištění v kalkulačce zvolit pojistné období na 12, 24, 36 měsíců.

67.Kde mohu sledovat průběh nahlášené škodní události?

Průběh (status - stav) vaší škodní (pojistné) události můžete sledovat ve vaší Klientské sekci. Po přihlášení do Klientské sekce také můžete kdykoliv zaslat dotaz přímo na likvidátora vámi nahlášené škodní události.

68.Musím formulář o hlášení škody skutečně vyplnit?

Ano, je nám líto, že po vás chceme mnoho informací, ale v případě jakékoli škodní události je nutné vyplnit online formulář Hlášení škody k danému druhu podpojištění. Pro co nejrychlejší kladné vyřízení a následné uzavření vaší pojistné události tato data potřebujeme mít co v nejširším možném rozsahu.

69.Kolik času mám na nahlášení Hole In One?

V první řadě nám dovolte vám poblahopřát. Báječný úder! S radostí vám proplatíme náklady na oslavu vašeho Hole In One dle varianty vašeho pojištění. Váš Hole in One prosíme nahlašte skrze odeslání formuláře v menu Hlášení škody a odešlete nejpozději do 14 dnů od jeho dosažení.

70.Kolik času mám na nahlášení škody (neplatí pro Hole In One)?

Všechny pojistné události (kromě Hole in One), prosíme, nahlásit skrze náš webový formulář Hlášení škody do max. 30 dnů od data vzniku škodní události. V případě Hole In One je doba pro nahlášení 14 dnů.

71.Obdržel/a jsem výzvu k náhradě škody, co mám dělat?

Zašlete nám každý dopis, předvolání, nárok, soudní příkaz a výzvy k náhradě škody, a to ihned, jakmile jej obdržíte! Naši likvidátoři prověří, zda-li jeho nárok je na vás uplatněn právoplatně, poté přistoupí k řešení situace. Pokud nárok nebude právoplatný, zašlou nárokovateli vaším jménem odmítnutí náhrady škody s právním odůvodněním. 

72.Potřebuji k uplatnění nároku poškození/odcizení původní pořizovací doklady?

Likvidátoři vyžadují předložit buď původní pořizovací doklad, nebo výpis z banky nebo kreditní karty nebo ocenění, které prokazují doklad o nákupu nebo jakýkoliv podpůrný doklad potvrzující nákup a vlastnictví.
Pokud tyto doklady již nemáte, náhrada škody bude vyřízena na základě čestného prohlášení o přibližném termínu nákupu a odškodnění proběhne v časové ceně. 

73.Jaká je pravděpodobnost, že na mě někdo, někdy uplatní nárok na odškodnění?

V této stále více soudní společnosti se nároky na úrazy stávají mnohem častějšími. Ročně existuje pouze v Anglii více než 12 400 zranění golfem, která vyžadují ošetření v nemocnici. Kromě toho se zloději stále častěji zaměřují na golfové hole a vybavení. Každý rok je po celém světě ukradeno golfové vybavení v hodnotě větší 1 miliarda Kč. Například v listopadu roku 2011 jeden anglický golfista trefil jiného golfistu míčkem do oka a byla mu udělena náhrada ve výši 12 miliónů Kč.... tak proč riskovat bez kvalitního golfového pojištění?

74.Mohu si stáhnout certifikát pojištění z mého účtu?

Ano, samozřejmě. Stačí se přihlásit do Klientské sekce a kliknout na tlačítko "Stáhnout certifikát".

75.Mohu si stáhnout kartičku pojištěnce z mého účtu?

Ano, samozřejmě. Stačí se přihlásit do Klientské sekce a kliknout na tlačítko "Stáhnout kartičku pojištěnce".

76.Kde najdu doklad o zaplacení pojištění?

Doklad o provedené platbě vám bude zaslán ihned po zaplacení na váš email. Současně si doklad můžete stáhnout v Klientské sekci v záložce "Faktury".

77.Mohu sledovat v klientské sekci stav mé pojistné události?

Ano, samozřejmě. Pokud jste řádně škodní událost nahlásili skrze náš formulář "Hlášení škody" a již vás kontaktoval likvidátor, v záložce po přihlášení do vašeho účtu v Klientské sekci můžete sledovat aktuální stav pojistné události.

78.Jak si změním fotku v mém účtu?

Je to velice jednoduché! Po přihlášení do Klientské sekce, stačí kliknout na vaši původní fotku nebo prázdné políčko s fotkou. Následně se vám otevře váš průzkumník a vyberete si fotky z vašeho počítače, tabletu nebo mobilního telefonu.

79.Proč mám zadat registrační číslo ČGF a název klubu?

V případě, že chcete využívat výhod, slev a akčních nabídek, doporučujeme zadat vaše registrační číslo ČGF a název klubu, ve kterém jste členem.

80.Co je to GolfPlan Premium Club?

Premium Club je jednoduše loyalty program určený ryze pro zákazníky, kteří mají aktivní pojištění GolfPlan. Sjednáním pojištění se každý zákazník automaticky stává součástí GolfPlan Premium Club a může tak využívat nepřeberné řady benefitů, výhod a možností. Mezi hlavní benefity patří například green fee na golfových hřištích zcela zdarma či za poloviční cenu nebo v kombinaci slevy 1+1. Členové Premium Club mohou také využívat slev téměr u všech českých e-shopů, na které běžný zákazník nemá nárok. Dále pak celou řadu slev na ubytování v okolí hřišť, stay & play, do restaurací, na wellness balíčky a podobné.

81.Jak mohu čerpat výhody GolfPlan Premium Club?

Výhody, slevy, akce a veškeré benefity Premium Clubu naleznete ve Vaší Klientské sekci po přihlášení do svého účtu. Jistě si vyberete s nepřeberného množství benefitů i výhod, na které máte jako náš zákazník nárok.

82.Je Premium Club golfovým klubem?

Nikoli, GolfPlan Premium Club není ani klasický golfový klub ani virtuální, jedná se o nadstavbu nad pojištění GolfPlan tzv. loyalty program.

83.Platí se nějaké členství v Premium Clubu?

Nikoli, Premium Club je zcela zdarma a mohou z něj čerpat benefity všichni zákazníci s aktivním golfovým pojištěním.

84.Kolik výhod a benefitů Premium Club obsahuje?

Každý měsíc se do Premium Clubu hlásí několik nových obchodních partnerů. Poctivě vybíráme z jejich nabídek a postupně zveřejňujeme v sekci benefity. Celkový počet nabídek v Premium Clubu není omezen!

85.Mohu si pojištění sjednat a doklad vystavit na firmu nebo IČ?

Ano je to možné. V případě, že chcete mít doklad o provedné platbě na společnost nebo IČO, nezapomeňte do formuláře při online sjednání uvést jiné fakturační údaje.

86.Jak se mohu přidat jako Partner do Premium Club?

Do Premium Club GolfPlan se mohou přidat pouze společnosti / živnostníci, kteří nabízí zajímavé benefity, výhody, slevy pro pojištěnce GolfPlan. Pokud tedy chcete nabídnout své služby, produkt, slevy atd. neváhejte a kontaktujte náš tým skrze kontaktní formulář zde.

87.Kde naleznu všechny benefity Premium Clubu?

V pravém horním rohu se nachází vstup do Klientská sekce. Klikněte a zadejte vaše přihlašovací údaje s heslem. Následně budete přihlášení do sekce "Můj účet". Všechny důležité informace naleznete vždy po přihlášení do vašeho účtu. Stejně tak naleznete i Premium Club a aktuální benefity na které máte přístup. Stačí tedy kliknout na záložku Premium Club a zobrazí se vám všechny benefity, na které máte v dannou chvíli nárok. Můžete jednoduše vybrat z benefitů a buď si stáhnout vouchery, nebo čerpat slevy či zobrazit slevy. V případě, že se nevíte rady, neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu.

88.Co vše obsahuje Klientská sekce?

Součástí Klientské sekce a po přihlášení sekce "Můj účet" obsahuje následující informace:

- Seznam vašich aktivních a neaktivních pojištění
- Seznam dokladů o provedených platbách
- Seznam vašich nahlášených škodních událostí
- Seznam všech benefitů z Premium Club
- Elektronickou kartičku platnou po celém světě ( již neposíláme poštou! )
- Elektronický certifikát vašeho aktivního pojištění
- Váš osobní profil golfisty a účtu pojištěnce
 

89.Jak si mohu koupit dárkový poukaz?

Pokud chcete udělat radost svým blízkým k vánocům, narozeninám, svátku či výročí, stačí kliknout zde... a skrze online formulář můžete zakoupit dárkový poukaz na golfové pojištění GolfPlan.

90.Jak mohu dárkový poukaz uplatnit?

Je to velice jednoduché. Stačí pouze do formuláře při sjednání online pojištění GolfPlan zadat kód dárkového poukazu do kolonky "Slevový / Dárkový kupón" a následně vám hodnota dárkového poukazu bude odečtena.

91.V jaké výši mohu dárkový poukaz koupit?

Minimální částka / hodnota dárkového poukazu činí 1.000 Kč a maximální 10.000 Kč.

92.Dokdy musím dárkový poukaz uplatnit?

Dárkový poukaz platí přesně 12 měsíců ode dne jeho zakoupení.

93.Jakým způsobem bude dárkový poukaz dodán?

Při zakoupení dárkového poukazu máte možnost zvolit ze 2 možností. Doručení formou elektronicky na váš email nebo formou dárkového balení na adresu doručení, kterou si sami zvolíte. V případě, že využíváte formu dárkového poukazu v dárkovém balení nezapomeňte si nastavit datum doručení na vámi zvolenou adresu.

1.Co je to golfové pojištění?

GolfPlan je čistě specializované pojištění pro amatérské i profesionální hráče golfu. Chrání je samé a jejich golfové vybavení. Jedná se o soubor 18ti jednotlivých pojistných rizik, která jsou rozdělena do 3 balíčků, které je možno vzájemně kombinovat. Pojištění je platné po celém světě.

Golfista & Hra -  zahrnuje pojistná rizika: Osobní odpovědnost do 30 mil. Kč, škody na majetku či zdraví třetích stran, včetně nákladů na právní zastoupení, úrazové pojištění na částku do 1.5 mil. Kč - smrt následkem úrazu, závažná zranění, trvalé tělesné postižení následekem úrazu, úplná invalidita, stomatologické ošetření, hospitalizace v nemocnici, náhrada klubových a členských příspěvků v případě, že golfista nemůže hrát z důvodu úrazu nebo nemoci až do 30.000.- Kč, úhrada v restauraci při Hole in One na turnajích až do 15.000.- Kč a náhrada již zaplaceného startovného na turnaj až do 6.000.- Kč.

Golfové hole & Bag - zahrnuje pojistná rizika: Ztráta, poškození či odcizení golfového vybavení, včetně bagu až do výše 150.000.- Kč. Balíček chrání všechny golfové hole, míčky, bag, oblečení, GPS hodinky, laser či jiné měřící přístroje, osobní věci, trofeje a příslušenství. Do balíčku je také zahrnuto pojistné riziko pronájmu náhradního golfového vybavení + zavazadla (v případě cestování i kompletní travel bag). Při sjednání pojištění je důležité sledovat maximální limit na 1 předmět. Jedná se o maximální částku, která bude vypořádána v případě, že se poškodí, ztratí, odcizí jakákoli golfová hůl nebo předmět z bagu. V praxi to znamená, že pokud například golfista zapomene golfovou hůl na hřišti nebo ji jinak poškodí, můžete uplatit limit na 1 předmět. U nejvyšší varianty je limit nastaven na 15.000.- Kč se spoluúčastí 1.500.- Kč.

Golfový vozík - zahrnuje pojistná rizika: Ztráta, poškození či odcizení golfového vozíku až do výše 100.000.- Kč. Balíček chrání elektrický nebo manuální golfový vozík.

2.Kolik stojí golfové pojištění?

Pojištění golfistů amatérů + hra stojí na 1 rok (12 měsíců) od 1.800 Kč do 2.000 Kč.
Pojištění golfistů amatérů + pojištěné hole bez připojištění golfového vozíku stojí na 1 rok (12 měsíců) od 2.500 Kč do 3.900 Kč
Pojištění golfistů amatérů + pojištěné hole s připojištěním golfového vozíku stojí na 1 rok (12 měsíců) od 2.900 Kč do 4.900 Kč.

Pojištění golfistů PRO je řešeno individuelně a startuje od 12.900 Kč za 1 rok (12 měsíců).

Pojištění je možné sjednat na dobu 12, 24 a 36 měsíců. Slevy až 10% se vztahují na pojistnou dobu delší než 1 rok a slevy až 20% se vztahují na pojištění rodiny či více osob najednou.

Přesné ceny a informace o jednotlivých možnostech naleznete v Kalkulačce pojištění.

3.Proč je dobré být pojištěn/a?

Speciální golfové pojištění vás chrání ve chvíli, když se stane průšvih a nejen to. Možná hrajete golf celý život a měli jste pouze štěstí, ale co když se ten průšvih stane právě zítra? V takovém případě se asi ptáte, proč byste měli přemýšlet o golfovém pojištění. Více informací proč být pojištěn naleznete v horním menu Proč se pojistit.

4.Jak si sjednám golfové pojistění?

Pojištění lze sjednat zcela jednoduše online během 1 - 2 minut. Pokud si nevíte rady můžete nás kontaktovat emailem na golfplan@golfplan.cz, osobně na naší pobočce, nebo u našich partnerů a zprostředkovatelů. Můžete nám také zavolat každý všední den od 9:00 hod do 17:00 hod na telefon +420 224 235 210. Vyberte si z několika variant, které jsou pro vás nejpříjemnější.

5.Mohu si pojistit i své dítě?

Samozřejmě, pojištění můžete sjednat jak pro své děti nebo děti. Nemáme věkový limit na sjednání pojištění, proto lze pojistit děti od ranného věku, ihned co s golfem začnou.

6.Od kdy začne platit smlouva a pojištění?

Smlouva je platná od okamžiku sjednání, avšak pojištění je platné od následujícího dne 0:00 hod v případě, že si nevyberete jiný termín počátku pojištění v kalkulačce při sjednání pojištění. Samozřejmostí je řádná úhrada pojištění.

7.Kde najdu kartičku pojištěnce?

Kartičku pojištěnce naleznete ihned po online sjednání v emailové zprávě (rekapitulaci), společeně s certifikátem o vašem sjednaném pojištění. Kartičku také můžete kdykoliv stáhnout ze své Klientské sekce, do které se můžete přihlásit v pravém horním rohu obrazovky na našich webových stránkách nebo kliknutím zde...

8.Kde si změním kontaktní údaje?

Vaše kontaktní údaje si můžete změnit jednoduše pro přihlášení do Klientské sekce ve svém profilu klienta. Přihlášení naleznete v pravém horním rohu obrazovky "Klientská sekce". Případně nám změnu můžete také napsat na kontaktní email golfplan@golfplan.cz, nezapomeňte však vždy uvést číslo vaší pojistky.

9.Máme zvýhodnění pojistného jako rodina?

Pro pojištění více členů rodiny či skupiny se vztahují další slevy až 20%. Můžete tak jednoduše při sjednání pojištění do naší kalkulačky postupně přidat neomezené množství pojištěnců a slevy se vám automaticky aktivují.

10.Mohu se pojistit i v těhotenství?

Ano, pokud vám těhotenský stav umožňuje hrát golf, pojistíme vás samozřejmě i v těhotenství.

11.Mohu se pojistit, i když se dlouhodobě léčím?

Ano, pokud můžete hrát golf, tak vás samozřejmě pojistíme.

12.Co je to spoluúčast?

Spoluúčast je zpravidla finanční částka, kterou se podílíte na škodní události z vlastních finančních zdrojů.  

13.Jsou pojištěna i má zavazadla kromě travel bagu při cestování?

Ano, v rámci golfového pojištění máte pojištěny i osobní věci do částky uvedené na certifkátu dle zvolené varianty pojištění.

14.Kdy mi přijde dopis / e-mail s informací, jakou částku a do kdy mám uhradit následující pojistné?

Přibližně 8 týdnů před doběhem pojistné smlouvy (pojistné roční doby na 12 měsíců od data sjednání) vám přijde email i SMS s upozorněním na blížící se obnovu-prolongaci vašeho pojištění. V případě, že máte pojistné období delší než 12 měsíců tj. 24-36 měsíců, opět přesně 8 tydnů před doběhem pojistné smlouvy.

15.Co je to automatické prodloužení pojištění?

Automatické prodloužení, nebo-li prolongace, je prodloužení pojištění na další pojistné období, v tomto případě tedy na dalších 12 měsíců, 24, 36 měsíců. Toto prodloužení pojištění probíhá automaticky, to znamená, že se o nic nemusíte starat. Musíte pouze na základě našeho oznámení o blížícím se prodloužení-prolongaci uhradit pojistné na další pojistné období.

16.Jak si mohu změnit variantu pojištění?

Pokud si chcete změnit vaše stávající pojištění na nižší nebo lepší variantu, je zapotřební pojištění vypovědět a sjednat znovu s novou nižší nebo vyšší variantou. V případě, že vaše pojištění nechcete měnit ihned, doporučujeme vyčkat na prodloužení pojištění tj. 8 týdnů před dalším pojistným obdobím, kdy se vám automaticky v Klientské sekci zobrazí možnost "Modifikace pojištění". V tento okamžik si můžete na následující pojistné období své pojištění upravit dle libovolného výběru na vyšší či nižší pojištění.

17.Co je to prolongace?

Prolongace je prodloužení pojištění na další pojistné období. Můžete si při sjednání pojištění v kalkulačce zvolit pojistné období na 12, 24, 36 měsíců.

18.Kde najdu doklad o zaplacení pojištění?

Doklad o provedené platbě vám bude zaslán ihned po zaplacení na váš email. Současně si doklad můžete stáhnout v Klientské sekci v záložce "Faktury".

19.Proč mám zadat registrační číslo ČGF a název klubu?

V případě, že chcete využívat výhod, slev a akčních nabídek, doporučujeme zadat vaše registrační číslo ČGF a název klubu, ve kterém jste členem.

1.Jakým způsobem můžu pojištění zaplatit?

Můžete si vybrat z několika možností úhrady. Záleží na vás, co vám nejvíce vyhovuje. Nejrychlejší způsob platby je skrze platební bránu GoPay a to buď platební kartou nebo online převodem v internetovém bankovnictví. Můžete využít také platby Google Pay.

Pojistné můžete také uhradit bankovním převodem na č. účtu 2339025003/5500 vedený u Raiffeisenbank nebo například poštovní poukázkou. Na našich pobočkách není možné přijímat hotovost. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol (číslo vašeho pojištění).

2.Do jaké doby musím zaplatit pojištění skrze bankovní účet?

Zvolíte-li si platbu bankovním převodem, požadujeme připsání platby na náš účet do 7 dnů od sjednání. V případě, že by platba nebyla na náš bankovní účet připsána do této doby, vaše pojištění bude vypovězeno a nebude AKTIVNÍ! Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol (číslo vašeho pojištění).

3.Nefunguje online platba kartou, co s tím?

Pravděpodobně máte vypnuty ve vašem internetovém bankovnictví "platby přes internet". Pro změnu a nastavení kontaktujte vaši bankovní instituci nebo se přihlašte do svého internetového bankovnictví.

4.Chci platit ze zahraničí, jaký mám použít IBAN a SWIFT kód?

Pro platbu ze zahraničí použijte prosíme tyto údaje:
IBAN: CZ02 5500 0000 0023 3902 5003
BIC (SWIFT): RZBCCZPP
Raiffeisenbank Czech Republic
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle

5.Jak zjistím, že jsem pojištění zaplatil/a?

Informace, že je vaše pojistné zaplaceno zjistíte jednoduše online přihlášením do vašeho účtu na našich stránkách v pravo nahoře "Klientská sekce" nebo emailem na golfplan@golfplan.cz, telefonicky na +420 224 235 210 v pracovní době od 09:00 hod do 17:00 hod každý všední den, nebo písemně poštou na adrese: PFP s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 25918184. Nezapomeňte vždy uvést nebo mít při sobě čislo vaší pojistné smlouvy.

6.Je možné zaplatit v hotovosti?

Je nám líto, ale platby v hotovosti jsou u nás zakázány. Můžete využít platbu převodem, online platební kartou, složenkou nebo PayPal. Děkujeme za pochopení.

7.Kde najdu doklad o zaplacení pojistky?

Daňový doklad o řádně provedné úhradě naleznete po přihlášení na váš účet v Klientské sekci. V záložce "Faktury" si ho můžete kdykoliv stáhnout. Současně po obdržení platby jakýmkoliv způsobem vám automaticky bude odeslán email s potvrzením o platbě a součástí přílohy bude i doklad o zaplacení pojištění.

8.Jak si nastavím automatické opakování platby pro další pojistné období?

Po přihlášení do vašeho účtu v naší Klientské sekci naleznete tlačítko "Automatické platby". V případě platby online kartou je vždy automaticky zaplé, aby jste měli s platbou pro další pojistné období co nejméně starostí. V případě platbou skrze bankovní účet v klientské sekci toto tlačítko nemáte.

9.Mohu zaplatit své pojištění skrze Apple Pay?

Samozřejmě, platební brána GoPay, kterou využíváme na našich webových stránkách možnost platby skrze Apple Pay dovoluje.

10.Mohu zaplatit své pojištění skrze Google Pay?

Samozřejmě, platební brána GoPay, kterou využíváme na našich webových stránkách možnost platby skrze Google Pay dovoluje.

11.Platím něco navíc v případě platby online?

Je dobře že se nás na to ptáte. Žádné poplatky ve výši 1-2-3% jako je to zvykem jinde u nás nehledejte. V případě platby kartou vám bude stržena přesně částka, kterou vámi vybrané golfové pojištění stojí.

12.Mohu si pojištění sjednat a doklad vystavit na firmu nebo IČ?

Ano je to možné. V případě, že chcete mít doklad o provedné platbě na společnost nebo IČO, nezapomeňte do formuláře při online sjednání uvést jiné fakturační údaje.

1.Na jakém principu vyplácíte pojistná plnění?

Pokud je vaše golfové vybavení odcizeno, poškozeno nebo jej zapomenete na hřišti a nebylo starší 3 let, nahradíme plnou pořizovací hodnotu. V případě, že golfová výbava byla starší, uhradíme časovou cenu (odpočet za opotřebení). V praxi to znamená, že golfista má například golfové hole staré 4 roky a jejich prodejní cena v době uplatnění škodní události činí v průměru 8.000.- Kč. Škodní událost tak bude vyplacena na tuto hodnotu s odečtem spoluúčasti.

2.V případě, že se mi ztratí nebo dojde ke krádeži mé golfové výbavy, je zde spoluúčast?

Ano, pro golfové hole, bag atd. je stanovena pevná spoluúčast 1.500 Kč, pro golfové vozíky to je 3.000 Kč.

3.Je moje golfová výbava pojištěna i v autě?

Ano, vaše golfové vybavení je pojištěno i v autě, a to po dobu cesty za golfem, na golfu a z golfu. Žádáme pouze to, aby vaše auto bylo zcela uzamčeno a vaše golfové vybavení bylo zcela skryté v zavazadlovém prostoru nebo pod krytem na zavazadla / krytem výrobce.

4.Můžu uplatnit škodu, když se mi ztratí nebo poničí golfové vybavení při letecké přepravě?

Vaše golfová výbava je pojištěna během letu po celém světě a to pro rizika ztráty nebo poškození.

5.Můžu si pronajmout golfové hole, když se mi golfové zavazadlo zpozdí nebo ztratí během cestování?

Ano, pokud se vaše golfová výbava během cestování ztratí nebo zpodí, můžete si u nás nárokovat zpět náklady za pronájem golfového vybavení.

6.Co znamená limit na jeden předmět?

V každé variantě u pojištění golfových holí existuje tzv. limit na jeden předmět. Znamená to, že pokud dojde k poškození nebo ztrátě jednotlivé hole, je stanoven maximální limit její náhrady. Nejcitlivější a nejdražší holí v bagu bývá zpravidla driver. Kolik stál ten váš? Jinak v případě ztráty a krádeže celého setu se tento limit na jednotlivou věc samozřejmě neuplatňuje.

7.Jsem pojištěn i jako divák golfového turnaje?

Ano, jestliže se rád chodíte dívat na různé golfové turnaje, jste vaší pojistkou GolfPlan pojištěn např. pro případ, kdy profesionál špatně odpálí a míček skončí mezi diváky a trefí přímo vás. Odškodnění v úrazovém pojištění pro vážná a trvalá zranění je až do 1.5 milionů Kč.

8.Je pojištěna moje osobní odpovědnost při golfování v zahraničí?

Ano, automaticky máte pojištěnu celosvětovou osobní odpovědnost ve výši 30 milionů Kč.

9.Rád si půjčuji buggy, jsem pojištěn pro případ, když s ním někoho zraním?

Ano, vaše odpovědnost za škody způsobené jízdou buggy je pojištěna v rámci osobní odpovědnosti až do 30 milionů Kč.

10.Opravdu můžu požádat o prolacení účtenky z baru, když zahraju Hole in One?

Ano, můžete! V případě, že zahrajete Hole in One při turnaji, uhradíme náklady na oslavu v klubovně či restauraci. Limit náhrady je až 15.000 Kč dle vybrané varianty. Pro doložení potřebujeme účtenku, potvrzenou score kartu a doklad o tom, že šlo o registrovaný turnaj na 18 jamek.

11.Co je to osobní odpovědnost?

Pojištění odpovědnosti za škodu chrání vaše právní postavení, pokud při hraní golfu způsobíte škodu na majetku nebo zraníte jinou osobu. Limit odškodnění je až do výše 30.000.000 Kč a je to pojištění bez spoluúčasti.

12.Co je myšleno škodou na majetku třetí strany?

Škody na majetku třetí strany patří taktéž do osobní odpovědnosti a vztahují se na náhodné poškození majetku třetí strany, které můžete způsobit při hraní golfu. U všech variant pojištění GolfPlan je limit 30.000.000 Kč. Pojištění je bez spoluúčasti.

13.Co obsahuje úrazové pojištění?

Pokud jste na golfovém hřišti utrpěli vážné zranění, můžete být tímto pojištěním odškodněni. Úrazové pojištění zahrnuje smrt následkem úrazu, trvalé tělesné poškození a s tím spojenou úplnou invaliditu až do výše odškodnění 1.500.000 Kč dle zvolené varianty. Vezměte prosím na vědomí následující věková omezení: Pokud je pojištěnému méně než 18 let, odškodnění při úmrtí je sníženo na 200.000 Kč. Pokud je pojištěnému více než 70 let, je pojistné plnění kráceno o 50%.

14.Stomatologické ošetření je pojištěno komu?

V případě, že při hraní golfu dojde k poranění vašich úst a zubů, toto pojištění pokryje náklady do 15.500 Kč na vaše nutné zubní ošetře po této nemilé nehodě. Platí zde spoluúčast 1.500 Kč.

15.Od kdy mohu nárokovat až 1.200 Kč denně za hospitalizaci?

Pokud utrpíte vážné zranění na golfovém hřišti a budete hospitalizováni více jak 24 hodin, budete odškodněni dle výše zvolené varianty pojištění GolfPlan až 1.200 Kč za každý další den strávený v nemocnici. Toto odškodnění se bude vyplácet po dobu 25 dnů nebo do propuštění z nemocnice, podle toho, co nastane dříve. Platí zde spoluúčast 24 hodin, tj. první den v nemocnici se nehradí.

16.Co znamená náhrada členství?

Jedná se o náhradu již uhrazeného ročního členství ve vašem golfovém klubu z důvodu, že nemůžete hrát ve zbytku sezóny golf kvůli zranění nebo nemoci vzniklé v souvislosti s golfem. Limit náhrady je 30.000 Kč a spoluúčast je 90 dní, tj. 3 měsíce z ročního členství nejsou do náhrady započítány.

17.Co zahrnuje pojištění Hole in One?

Když zahrajete Hole in One během turnaje na 18-ti jamkovém hřišti a řádně tento počin v klubovně na baru oslavíte, pojišťovna vám proplatí účtenku za oslavu, max. však 15.000 Kč dle výběru varianty. Samozřejmě se zde neuplatňuje spoluúčast.

18.Co je to pojištění startovného?

Toto pojištění nahradí náklady na nevyužité startovné na turnaj, kterého se v důsledku úrazu nebo nemoci vzniklého v souvislosti s golfem nemůžete zúčastnit. Spoluúčast 14 dní v tomto případě znamená, že se pojištění vztahuje na úrazi a nemoci, ke kterým dojde ve 14 dnech před startem turnaje.

19.Jak je pojištěno mé golfové vybavení - hole?

Vaše golfové vybavení je pojištěno pro případ, že dojde ke krádeži, ztrátě nebo poškození během hraní golfu, včetně cesty na golfového hřiště a zpět a cestování za golfem. Golfové vybavení v sekci „hole“ zahrnuje vaše hole, míčky, bagy, golfové oblečení GPS zařízení a GPS hodinky a další příslušenství zakoupené pro hraní golfu. Limit je zde stanoven dle vybrané varianty, avšak na maximální částku 150.000 Kč. Spoluúčast z každé události ze stanovena na částku 1.500 Kč. Vaše golfové vybavení bude nahrazeno za plnou pořizovací cenu, pokud není starší tří let. Položky, které jsou starší než tři roky, budou nahrazeny časovou hodnotou v době ztráty nebo poškození.

20.Jak je pojištěn můj golfový vozík?

Váš golfový vozík, ať už elektrický nebo manuální, je pojištěn pro případ, že dojde ke krádeži, ztrátě nebo poškození během hraní golfu, včetně cesty na golfového hřiště a zpět a cestování za golfem. Limit je zde stanoven dle vybrané varianty, avšak na maximální částku 100.000 Kč. Spoluúčast z každé události ze stanovena na částku 3.000 Kč. Váš golfový vozík bude nahrazen za plnou pořizovací cenu, pokud není starší tří let. Vozíky, které jsou starší než tři roky, budou nahrazeny časovou hodnotou v době ztráty nebo poškození.

21.Mám pojištěny i osobní věci, které nejsou golfové?

Pojištění golfového vybavení – hole - zahrnuje také pojištění zavazadel a osobních věcí proti poškození, ztrátě nebo krádeži až do výše 7.500 Kč dle zvolené varianty.

22.Mohu si pronajmout hole nebo vozík na dovolené?

Zpoždění, poškození a ztráta zavazadel při cestování do zahraničí může být důvodem, že si golfové vybavení budete muset vypůjčit. Uhradíme vám náklady na pronájem náhradního golfového vybavení dle zvolené varianty až do 6.000 Kč.

23.Od kdy začíná platit mé pojištění?

Pojištění je platné od následujícího dne 0.00 hod. po sjednání. Pokud chcete, aby vaše pojištění začlo platit později, vyberte si v kalkulačce při sjednání pojištění jiný termín počátku platnosti pojištění.

24.Jaká je minimální doba pojištění?

Minimální doba pojištění je stanovena na 12 měsíců. Automaticky vám nabídneme jeho modifikaci dle aktuálních potřeb a prodloužení (prolongaci). Můžete se však pojistit až na 36 měsíců a uplatnit tak slevy za delší pojistné období.

25.Musím se starat o prodloužení pojištění na další rok?

Pojistka je sjednávána s automatickou prolongací na další rok (v případě výběru pojištění na 12 měsíců). Ohledně prodloužení tzv. prolongace pojistky budete od nás zavčas upozorněni s možnostmi pojistku upravit podle aktuálních potřeb nebo případně ukončit.

26.Přestal jsem hrát golf, jak můžu pojištění ukončit, vypovědět?

Výpověď pojištění prosíme doručit písemně (nejlépe emailem) do minimálně 6 týdnů před výročím smlouvy, resp. před tzv. její obnovou.

1.Nastala škodní událost, jak mám postupovat?

Nahlášení škodní události je opravdu velmi jednoduché. Nejdříve se přihlašte do své Klientské sekce na našich webových stránkách a poté vám bude odemčen přístup do sekce "Hlášení škody". Následně zkontrolujte či doplňte kontaktní údaje z vašeho účtu a popište kompletní informace o škodní události. Poté klikněte na Odeslat formulář a škodní událost se odešle do našich systémů. Na váš email obdržíte rekapitulaci o vaší škodní události a bude vám přiřazen likvidátor, který vás bude obratem kontaktovat.

2.Musím nahlásit škodní událost na Policii?

Krádež či ztrátu golfového vybavení nebo příslušenství vždy neprodleně nahlašte na Policii, nejpozději však do 24 hodin od zjištění ztráty. Je třeba si vyžádat spisovou značku případu a tu označit následně ve formuláři při nahlášení škodní události.

3.Jaké dokumenty po mě bude chtít likvidátor?

Likvidátor vás vždy vyzve k doložení určitých podpůrných dokumentů dle druhu škody, aby mohl vaši škodu zlikvidovat co nejrychleji. V případě poškození, ztráty a krádeže u golfového vybavení likvidátoři zpravidla vyžadují předložit buď původní doklad o pořízení (koupě), nebo výpis z banky nebo kreditní karty nebo ocenění, které prokazují doklad o nákupu nebo jakýkoliv podpůrný doklad potvrzující nákup a vlastnictví. Pokud tyto doklady již nemáte, náhrada škody bude vyřízena na základě čestného prohlášení o přibližném termínu nákupu a odškodnění proběhne v časové ceně.  

4.Za jak dlouho bude má škodní událost vyřízena?

Vaší škodní události se budeme věnovat s maximální péčí a snahou o co nejrychlejší vyřízení. Zpravidla po doložení všech dokumentů je škodní událost do 7 dnů vyřízena

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. (NOZ), §2798 je pojistitel povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost řádně písemně oznámena. 

V případě nedoložení všech dle pojistných podmínek potřebných a/nebo pojistitelem vyžádaných podkladů se lhůta pro šetření prodlužuje až do doby doložení požadovaného nebo do doby promlčení. 

Podle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. (NOZ), §626 a §629 u práva na pojistné plnění počne promlčecí lhůta běžet za jeden rok od pojistné události. To platí i v případě, kdy poškozenému vzniklo přímé právo na pojistné plnění vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný uplatňuje vůči pojistiteli úhradu toho, co poškozenému poskytl při plnění povinnosti nahradit škodu nebo jinou újmu. Promlčecí lhůta trvá tři roky.

5.Kde najdu číslo mé škodní události?

Číslo vaší škodní události (následně pojistné události) najdete v potvrzujícím emailu po nahlášení škody, dále také v Klientské sekci, kde si můžete zkontrolovat stav řešení škodní události. 

6.Kde najdu kontakt na likvidátora?

Obecný kontakt na likvidátora najdete na našich webových stránkách v menu Kontakt, dále v potvrzujícím emailu po nahlášení škody. Kontakt na konkrétního likvidátora zpracovávajícího vaší škodní událost najdete také v Klientské sekci.

7.Jak nahlásím škodní událost ze zahraničí?

Škodní událost ze zahraničí nahlásíte obdobně jako škodu z vaší rodné země. Nahlášení škodní události probíhá skrze naše webové stránky po rozkliknutí menu Hlášení škody, vyplníte formulář a náš likvidátor vás bude v nejbližší možné době kontaktovat zpět.

8.Kde mohu sledovat průběh nahlášené škodní události?

Průběh (status - stav) vaší škodní (pojistné) události můžete sledovat ve vaší Klientské sekci. Po přihlášení do Klientské sekce také můžete kdykoliv zaslat dotaz přímo na likvidátora vámi nahlášené škodní události.

9.Musím formulář o hlášení škody skutečně vyplnit?

Ano, je nám líto, že po vás chceme mnoho informací, ale v případě jakékoli škodní události je nutné vyplnit online formulář Hlášení škody k danému druhu podpojištění. Pro co nejrychlejší kladné vyřízení a následné uzavření vaší pojistné události tato data potřebujeme mít co v nejširším možném rozsahu.

10.Kolik času mám na nahlášení Hole In One?

V první řadě nám dovolte vám poblahopřát. Báječný úder! S radostí vám proplatíme náklady na oslavu vašeho Hole In One dle varianty vašeho pojištění. Váš Hole in One prosíme nahlašte skrze odeslání formuláře v menu Hlášení škody a odešlete nejpozději do 14 dnů od jeho dosažení.

11.Kolik času mám na nahlášení škody (neplatí pro Hole In One)?

Všechny pojistné události (kromě Hole in One), prosíme, nahlásit skrze náš webový formulář Hlášení škody do max. 30 dnů od data vzniku škodní události. V případě Hole In One je doba pro nahlášení 14 dnů.

12.Obdržel/a jsem výzvu k náhradě škody, co mám dělat?

Zašlete nám každý dopis, předvolání, nárok, soudní příkaz a výzvy k náhradě škody, a to ihned, jakmile jej obdržíte! Naši likvidátoři prověří, zda-li jeho nárok je na vás uplatněn právoplatně, poté přistoupí k řešení situace. Pokud nárok nebude právoplatný, zašlou nárokovateli vaším jménem odmítnutí náhrady škody s právním odůvodněním. 

13.Potřebuji k uplatnění nároku poškození/odcizení původní pořizovací doklady?

Likvidátoři vyžadují předložit buď původní pořizovací doklad, nebo výpis z banky nebo kreditní karty nebo ocenění, které prokazují doklad o nákupu nebo jakýkoliv podpůrný doklad potvrzující nákup a vlastnictví.
Pokud tyto doklady již nemáte, náhrada škody bude vyřízena na základě čestného prohlášení o přibližném termínu nákupu a odškodnění proběhne v časové ceně. 

14.Jaká je pravděpodobnost, že na mě někdo, někdy uplatní nárok na odškodnění?

V této stále více soudní společnosti se nároky na úrazy stávají mnohem častějšími. Ročně existuje pouze v Anglii více než 12 400 zranění golfem, která vyžadují ošetření v nemocnici. Kromě toho se zloději stále častěji zaměřují na golfové hole a vybavení. Každý rok je po celém světě ukradeno golfové vybavení v hodnotě větší 1 miliarda Kč. Například v listopadu roku 2011 jeden anglický golfista trefil jiného golfistu míčkem do oka a byla mu udělena náhrada ve výši 12 miliónů Kč.... tak proč riskovat bez kvalitního golfového pojištění?

1.Jak se přihlásím do svého účtu?

Přihlášení do Klientské sekce a vašeho účtu můžete kliknutím na "Klientská sekce" v pravém horním rohu obrazovky nebo kliknutím zde..

2.Zapoměl/a jsem heslo do svého účtu

Pro získání nového hesla klikněte v pravém horním rohu na tlačítko "Klientská sekce" a odkaz "Zapomenuté heslo". Poté vám bude zaslán email s novým heslem, které si můžete kdykoliv po přihlášení do Klientské sekce libovolně změnit.

3.Jak si změním kontaktní údaje?

Změnu kontaktních údajů můžete jednoduše provést skrze "Klientskou sekci". Přihlašte se v pravém horním rohu a po přihlášení klikněte na tlačítko "Změnit profil" a načtou se vám stávající kontaktní údaje. Ty si následně můžete změnit na nové.

4.Jak si změním heslo k účtu?

Heslo do vašeho účtu v Klientské sekci si jednoduše změníte přihlášením do Klientské sekce a kliknutím na tlačítko "Změna hesla". 

5.Co znamená v mém účtu automatická platba?

V případě, že vaše pojištění platíte online platební kartou, náš systém pro váš maximální komfort a pohodlí nastaví pro další platební období "Automatické stržení platby". Nemusíte se ničeho bát, i když máte stav AKTIVNÍ, před další platbou (pro následující pojistné období) budete samozřejmě k autorizaci platby vyzváni tj. platbu musíte VŽDY autorizovat, formou emailu a SMS.

6.Mohu si stáhnout certifikát pojištění z mého účtu?

Ano, samozřejmě. Stačí se přihlásit do Klientské sekce a kliknout na tlačítko "Stáhnout certifikát".

7.Mohu si stáhnout kartičku pojištěnce z mého účtu?

Ano, samozřejmě. Stačí se přihlásit do Klientské sekce a kliknout na tlačítko "Stáhnout kartičku pojištěnce".

8.Mohu sledovat v klientské sekci stav mé pojistné události?

Ano, samozřejmě. Pokud jste řádně škodní událost nahlásili skrze náš formulář "Hlášení škody" a již vás kontaktoval likvidátor, v záložce po přihlášení do vašeho účtu v Klientské sekci můžete sledovat aktuální stav pojistné události.

9.Jak si změním fotku v mém účtu?

Je to velice jednoduché! Po přihlášení do Klientské sekce, stačí kliknout na vaši původní fotku nebo prázdné políčko s fotkou. Následně se vám otevře váš průzkumník a vyberete si fotky z vašeho počítače, tabletu nebo mobilního telefonu.

10.Co vše obsahuje Klientská sekce?

Součástí Klientské sekce a po přihlášení sekce "Můj účet" obsahuje následující informace:

- Seznam vašich aktivních a neaktivních pojištění
- Seznam dokladů o provedených platbách
- Seznam vašich nahlášených škodních událostí
- Seznam všech benefitů z Premium Club
- Elektronickou kartičku platnou po celém světě ( již neposíláme poštou! )
- Elektronický certifikát vašeho aktivního pojištění
- Váš osobní profil golfisty a účtu pojištěnce
 

1.Co je to GolfPlan Premium Club?

Premium Club je jednoduše loyalty program určený ryze pro zákazníky, kteří mají aktivní pojištění GolfPlan. Sjednáním pojištění se každý zákazník automaticky stává součástí GolfPlan Premium Club a může tak využívat nepřeberné řady benefitů, výhod a možností. Mezi hlavní benefity patří například green fee na golfových hřištích zcela zdarma či za poloviční cenu nebo v kombinaci slevy 1+1. Členové Premium Club mohou také využívat slev téměr u všech českých e-shopů, na které běžný zákazník nemá nárok. Dále pak celou řadu slev na ubytování v okolí hřišť, stay & play, do restaurací, na wellness balíčky a podobné.

2.Jak mohu čerpat výhody GolfPlan Premium Club?

Výhody, slevy, akce a veškeré benefity Premium Clubu naleznete ve Vaší Klientské sekci po přihlášení do svého účtu. Jistě si vyberete s nepřeberného množství benefitů i výhod, na které máte jako náš zákazník nárok.

3.Je Premium Club golfovým klubem?

Nikoli, GolfPlan Premium Club není ani klasický golfový klub ani virtuální, jedná se o nadstavbu nad pojištění GolfPlan tzv. loyalty program.

4.Platí se nějaké členství v Premium Clubu?

Nikoli, Premium Club je zcela zdarma a mohou z něj čerpat benefity všichni zákazníci s aktivním golfovým pojištěním.

5.Kolik výhod a benefitů Premium Club obsahuje?

Každý měsíc se do Premium Clubu hlásí několik nových obchodních partnerů. Poctivě vybíráme z jejich nabídek a postupně zveřejňujeme v sekci benefity. Celkový počet nabídek v Premium Clubu není omezen!

6.Jak se mohu přidat jako Partner do Premium Club?

Do Premium Club GolfPlan se mohou přidat pouze společnosti / živnostníci, kteří nabízí zajímavé benefity, výhody, slevy pro pojištěnce GolfPlan. Pokud tedy chcete nabídnout své služby, produkt, slevy atd. neváhejte a kontaktujte náš tým skrze kontaktní formulář zde.

7.Kde naleznu všechny benefity Premium Clubu?

V pravém horním rohu se nachází vstup do Klientská sekce. Klikněte a zadejte vaše přihlašovací údaje s heslem. Následně budete přihlášení do sekce "Můj účet". Všechny důležité informace naleznete vždy po přihlášení do vašeho účtu. Stejně tak naleznete i Premium Club a aktuální benefity na které máte přístup. Stačí tedy kliknout na záložku Premium Club a zobrazí se vám všechny benefity, na které máte v dannou chvíli nárok. Můžete jednoduše vybrat z benefitů a buď si stáhnout vouchery, nebo čerpat slevy či zobrazit slevy. V případě, že se nevíte rady, neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu.

1.Jak si mohu koupit dárkový poukaz?

Pokud chcete udělat radost svým blízkým k vánocům, narozeninám, svátku či výročí, stačí kliknout zde... a skrze online formulář můžete zakoupit dárkový poukaz na golfové pojištění GolfPlan.

2.Jak mohu dárkový poukaz uplatnit?

Je to velice jednoduché. Stačí pouze do formuláře při sjednání online pojištění GolfPlan zadat kód dárkového poukazu do kolonky "Slevový / Dárkový kupón" a následně vám hodnota dárkového poukazu bude odečtena.

3.V jaké výši mohu dárkový poukaz koupit?

Minimální částka / hodnota dárkového poukazu činí 1.000 Kč a maximální 10.000 Kč.

4.Dokdy musím dárkový poukaz uplatnit?

Dárkový poukaz platí přesně 12 měsíců ode dne jeho zakoupení.

5.Jakým způsobem bude dárkový poukaz dodán?

Při zakoupení dárkového poukazu máte možnost zvolit ze 2 možností. Doručení formou elektronicky na váš email nebo formou dárkového balení na adresu doručení, kterou si sami zvolíte. V případě, že využíváte formu dárkového poukazu v dárkovém balení nezapomeňte si nastavit datum doručení na vámi zvolenou adresu.

Máte jakýkoli dotaz?

Neváhejte a určitě nám napište. Odpovíme vám co nejrychleji.

Tento web je chráněn pomocí reCAPTCHA a je v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a Podmínky používání Google.