Hlášení škody

Základní údaje

Hole in One

Po kliknutí se vám zobrazí formulář pro nahlášení zahrání Hole In One a tím i žádosti na náhradu vaší útraty.

Krádež

Po kliknutí se vám zobrazí formulář pro nahlášení škody, pokud bylo vaše golfové vybavení odcizeno.

Odpovědnost

Po kliknutí se vám zobrazí formulář pro nahlášení škody, kterou jste způsobili někomu na jeho majetku nebo na zdraví.

Poškození / Ztráta

Po kliknutí se vám zobrazí formulář pro nahlášení škody, pokud bylo vaše golfové vybavení poškozeno nebo se ztratilo. V případě odcizení/krádeže prosím použijte formulář “Krádež”.

Úraz

Po kliknutí se vám zobrazí formulář pro nahlášení úrazu, který jste utrpěli při hraní golfu. Tento formulář se vztahuje i na náhrady stomatologických ošetření, hospitalizaci a náhradu členství.

Turnajové poplatky

Po kliknutí se vám zobrazí formulář pro nahlášení úrazu, který jste utrpěli při hraní golfu a požadujete náhradu startovného na turnaj, kterého jste se nemohli zúčastnit.

Poznámka:

Po odeslání formuláře vám přijde potvrzující email s vyplněným hlášením škody a číslem škodné události. Do 48 hodin vás bude kontaktovat náš likvidátor a vyžádá si případné další dokumenty pro zpracování škody. Je nezbytné, abyste tento formulář vyplnili pravdivě a informace uvedli přesně. Osoby, které uvedou podvodná tvrzení, mohou být trestně stíhány. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře neznamená automatické postoupení odpovědnosti pojistitele k náhradě škody. 

V případě krádeže z motorového vozidla:

Údaje o škodě

Značka golfového vybavení

Typ a značka vybavení. Např. Golfový set Callaway, Driver Callaway DX Speed, Hole železa 5-P Callaway XP, Wedge 60 a 54" atd.

Datum koupě

Datum, kdy jste si danou odcizenou výbavu koupili. Pokud nevíte přesné datum, napište odhadované datum koupě. Např. 15.05.2019

Cena v Kč

Uveďte cenu v Kč. Pokud si již nepamatujete cenu, napište odhadovanou cenu v době koupě. Např. 55.600 Kč

Náklady na opravu v Kč

V případě krádeže prosíme uvést cenu 0 Kč. Odcizená věc se nedá opravit.

Požadovaná částka

Uveďte cenu v Kč, kterou požadujete jako náhradu za poškozenou či ztracenou věc. Např.:55.000 Kč.

Vyplní likvidátor

Nevyplňujte!

Poznámka:

Po odeslání formuláře vám přijde potvrzující email s vyplněným hlášením škody a číslem škodné události. Do 48 hodin vás bude kontaktovat náš likvidátor a vyžádá si případné další dokumenty pro zpracování škody. Ve většině případů zajistíme kontakt s našimi obchodními partnery na nahrazení vybavení. Vezměte prosím na vědomí, že všechny náhrady budou vycházet z cen poskytovaných našimi maloobchodními partnery. Likvidátor vás take vyzve, abyste v souladu s pojistnými podmínkami zaslali příslušné doklady o koupi ke každé uváděné položce - tj. původní fakturu nebo stvrzenku, původní cenovou nabídku z místa koupě nebo původu než došlo ke škodě, nebo doklad banky či platební karty dokládající koupi poškozeného předmětu. Je nezbytné, abyste tento formulář vyplnili pravdivě a informace uvedli přesně. Osoby, které uvedou podvodná tvrzení, mohou být trestně stíhány. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře neznamená automatické postoupení odpovědnosti pojistitele k náhradě škody. 

Poznámka:

Po odeslání formuláře vám přijde potvrzující email s vyplněným hlášením škody a číslem škodné události. Do 48 hodin vás bude kontaktovat náš likvidátor a vyžádá si případné další dokumenty pro zpracování škody. Likvidátorovi na vyžádání pošlete veškerou korespondenci, kterou jste obdrželi od poškozeného. Je nezbytné, abyste vyplnění tohoto formuláře věnovali velkou pozornost a informace podali přesně, bez ohledu na to, zda jsou ve váš prospěch. Neměli byste provádět žádné platby, předkládat nabídky nebo dělat přísliby k jakékoliv platbě. Osoby, které uvedou podvodná tvrzení, mohou být trestně stíhány. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře neznamená automatické postoupení odpovědnosti pojistitele k náhradě škody. 

Údaje o škodě

Značka golfového vybavení

Typ a značka vybavení. Např. Driver Callaway XR Speed 10.5

Datum koupě

Datum, kdy jste si danou poškozenou/ztracenou výbavu koupili. Pokud nevíte přesné datum, napište odhadované datum koupě. Např. 15.05.2019

Cena v Kč

Uveďte cenu v Kč. Pokud si již nepamatujete cenu, napište odhadovanou cenu v době koupě. Např. 9.600 Kč

Náklady na opravu v Kč

Uveďte cenu v Kč, za kterou si myslíte, že je možné poškozenou věc opravit. Např. 6.000 Kč. V případě ztráty uveďte 0 Kč.

Požadovaná částka

Uveďte cenu v Kč, kterou požadujete jako náhradu za poškozenou či ztracenou věc. Např. 9.600 Kč.

Vyplní likvidátor

Nevyplňujte!

Poznámka:

Po odeslání formuláře vám přijde potvrzující email s vyplněným hlášením škody a číslem škodné události. Do 48 hodin vás bude kontaktovat náš likvidátor a vyžádá si případné další dokumenty pro zpracování škody. Ve většině případů zajistíme kontakt s našimi obchodními partnery na nahrazení vybavení. Vezměte prosím na vědomí, že všechny náhrady budou vycházet z cen poskytovaných našimi maloobchodními partnery. Pokud se jedná o položku za opravu, odešlete likvidátorovi písemné potvrzení od příslušné autorizované firmy provádějící opravy golfového vybavení. Likvidátor vás take vyzve, abyste v souladu s pojistnými podmínkami zaslali příslušné doklady o koupi ke každé uváděné položce - tj. původní fakturu nebo stvrzenku, původní cenovou nabídku z místa koupě nebo původu než došlo ke škodě, nebo doklad banky či platební karty dokládající koupi poškozeného předmětu. Je nezbytné, abyste tento formulář vyplnili pravdivě a informace uvedli přesně. Osoby, které uvedou podvodná tvrzení, mohou být trestně stíhány. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře neznamená automatické postoupení odpovědnosti pojistitele k náhradě škody. 

V případě hlášení HOSPITALIZACE:

V případě hlášení NÁHRADY ČLENSKÝCH KLUBOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

Poznámka:

Po odeslání formuláře vám přijde potvrzující email s vyplněným hlášením škody a číslem škodné události. Do 48 hodin vás bude kontaktovat náš likvidátor a vyžádá si případné další dokumenty pro zpracování škody. Škodní událost nemůže být vyplacena, dokud nebude ukončena veškerá léčba týkající se újmy či zranění. Je nezbytné, abyste vyplnění tohoto formuláře věnovali velkou pozornost a informace podali přesně, bez ohledu na to, zda jsou ve váš prospěch. Neměli byste provádět žádné platby, předkládat nabídky nebo dělat přísliby k jakékoliv platbě. Osoby, které uvedou podvodná tvrzení, mohou být trestně stíhány. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře neznamená automatické postoupení odpovědnosti pojistitele k náhradě škody. 

Poznámka:

Po odeslání formuláře vám přijde potvrzující email s vyplněným hlášením škody a číslem škodné události. Do 48 hodin vás bude kontaktovat náš likvidátor a vyžádá si případné další dokumenty pro zpracování škody. Je nezbytné, abyste vyplnění tohoto formuláře věnovali velkou pozornost a informace podali přesně, bez ohledu na to, zda jsou ve váš prospěch. Neměli byste provádět žádné platby, předkládat nabídky nebo dělat přísliby k jakékoliv platbě. Osoby, které uvedou podvodná tvrzení, mohou být trestně stíhány. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře neznamená automatické postoupení odpovědnosti pojistitele k náhradě škody.