Co je to pojištění odpovědnosti za škodu a škody na majetku třetí strany?

V České republice už hraje golf více než 50.000 lidí, a spousta hráčů přijíždí ze zahraničí, proto je pojištění odpovědnosti za škodu i škody na majetku třetích stran velice praktické pojištění. S rostoucím počtem hráčů na hřištích a s příchodem dalších nezkušených hráčů se zvyšuje riziko, že při hře zraníte nešťastnou náhodou někoho jiného, nebo poškodíte cizí majetek.

Každý má na hřišti někdy špatný den. Poškodí-li váš golfový míček nebo neopatrný švih něčí majetek nebo zdraví, ručíte za takto způsobenou škodu a tím i za náklady potřebné k její nápravě. Pokud rozbijete okno, trefíte auto nebo jinak vážně poškodíte něčí majetek a zdraví, může pro vás být den strávený na golfovém hřišti docela nákladný. Jako hráč golfu podstupujete toto riziko pokaždé, když vkročíte na hřiště.

Většina golfistů v ČR se spoléhá na pojištění odpovědnosti členů golfového klubu

Správným krokem je, že některé golfové kluby uzavírají pojištění odpovědnosti za své členy a hřiště za provoz ve svém areálu. Ale jak to funguje skutečně v případě pojistné události a jsou tato pojištění dostačující?

Názorný příklad vám odpoví sám. Hráč z klubu A hraje na cizím hřišti B. Golfista A svým nepovedeným odpalem trefí a zraní golfistu C, který je převezen do nemocnice a díky svému úrazu již nebude moci vykonávat svoji profesi – například pilot letadla po vážném poranění oka.

Kdo odpovídá za všechny náklady spojené s bezprostředním úrazem (záchranná služba, převoz do nemocnice, hospitalizace, operace) a všechny následné finanční újmy, které se na škodu postupně nabalí (ztráta zaměstnání, trvalé následky, právní zastoupení, soudní řízení, doživotní renta)? Řekněme, že se náklady vyšplhají na 25 miliónů korun.

V první linii to je golfista A, který odpaloval. Ač neúmyslně zranil golfistu C, nese odpovědnost za všechny finanční náklady spojené s tímto úrazem. V druhé linii to může být i hřiště B, na kterém se úraz stal.

Golfový klub A – jehož členem je golfista A - má pojištění odpovědnosti za své členy zpravidla do výše 1 až 5 miliónů korun a teď pozor: na jednu a všechny pojistné události během jednoho roku. Tudíž v okamžik uplatnění této škody  jsou všichni ostatní členové klubu A bez pojištění, bez pojistného krytí. Pokud jste také členy klubu A, tohle nemůžete ovlivnit. Vy můžete mít akorát své vlastní golfové pojištění pro jednotlivce, které vám nikdo nevyčerpá.
 
Dalším úskalím v pojistné ochraně, kterému čelí všicni členové golfových klubů, je územní rozsah pojištění, který je zpravidla omezen buď jen na území České republiky, v lepším případě na území Evropy. Stane-li se tento případ na cizím hřišti B například v Turecku v Beleku, nebo na Floridě, můžete na odpovědnostní pojistku klubu zapomenout.

Hřiště B – pokud ho soud shledá odpovědným za provoz hřiště a s ním spojenou událost – se také určitým dílem může podílet na výši odškodnění. Z Anglie známe skutečný případ, kdy soud nařídil uhradit odškodnění v poměru 70% golfistovi a 30% hřišti. Jednalo se o škodu ve celkové výši 12 miliónů korun.

Co myslíte, poskytne golfista A finanční odkškodnění golfistovi C ze svých vlastních zdrojů, nebo ze svého vlastního pojištění?

Uzavření golfového pojištění pro jednotlivce je moudrým a odpovědným krokem každého golfisty

S golfovým pojištěním GolfPlan pro jednotlivce máte pojistnou ochranu až do 75.000 Kč bez tzv. prejudice za neúmyslné poškození majetku třetích stran. Nad tuto částku se škoda řeší v rámci osobní odpovědnosti se všemi náležitostmi a limitem 60 milionů Kč. Takže jste chráněni i před těmi nejnákladnějšími nehodami.

Toto pojištění odpovědnosti za škodu a škodu na majetku třetích stran, samozřejmě zahrnuje i náklady právního zastoupení související s obranou proti nároku vzneseného vůči vám na náhradu škody na zdraví nebo věcné škody.

Pojištění odpovědnosti je jen jednou z částí golfového pojištění GolfPlan

Máte-li GolfPlan, máte pojištěny například i své golfové vybavení proti krádeži, ztrátě a poškození… O tom, ale zase v příštím článku.

Autor článku

Daniela Grundel
Daniela Grundel
Chief Sales Officer

Vydáno: 09/07/2020

Hodnocení článku:

Počet hlasů: 114

Spočítat pojištění