Jak začít hrát golf?

Přemýšlíte-li jak začít hrát golf a i vy patříte k těm, kteří se chtějí golf naučit, je velmi důležité se s golfem prvořadě seznámit. Golf není kuriozita, vyhrazená omezenému okruhu vyvolených lidí, ani sport zbohatlíků či snobů. Golf je celosvětově jeden z nejrozšířenějších sportů, který hraje více než 80 miliónů lidí. Ve Skotsku, v Irsku či Spojených státech nebo Švédsku je golf naprostou samozřejmostí a je masově provozován jako lidová zábava.

Golf je výjimečně relaxační záležitost – představuje velmi přirozený pohyb v krásně upraveném přírodním prostředí. Proto je optimální protiváhou dnešního sedavého životního stylu v kanceláři. Golf je možno na slušné úrovni provozovat od bzrkého věku 4 let do velmi pozdního věku. Mnoho lidí hraje golf právě po 60 roku svého života.

Golf je nekontaktní sport, kdy každý hráč hraje svoji hru svým golfovým míčem. Odpadají tak problémy, jež známe například z tenisu, kde stačí nevelký rozdíl v úrovni obou hráčů a hra se pro oba stává utrpením. V golfu toto neplatí. Tady ani značný výkonnostní rozdíl není hře na překážku a díky„handicapovému systému - HCP“, spolu mohou smysluplně hrát a soutěžit i golfisté odlišné výkonnosti a věku.

Golf je proto velmi vhodný i jako rodinný sport, který umožňuje zábavu a společnou relaxaci všem věkovým generacím. A protože je v průběhu hry možné, aby spolu hráči volně komunikovali, je vyhledáván i pro tento jeho společenský charakter.

Golf je silnou motivací pro cestování do celého světa. Každé hřiště má svůj originální design, vychází z jiného typu krajiny a rostlinstva a před golfisty klade nové úkoly, překážky a výzvy. Objevování nových golfových destinací dnes už doslova po celém světě znamená příjemné a nikdy nekončící dobrodružství.

Golf je napínavý a krásný, což pochopily desítky milionů lidí ve všech koncích světa. Je to hra, která rovnou měrou zaměstnává tělo i mysl člověka, jeho fantazii, hra, která je založena na přísných pravidlech a silné morální etice.

Podařená rána a míč, který jsme vyslali k cíli, to jsou silné vjemy, které dokážou okouzlit i zatvrzelé duše. I proto golfu velice snadno propadnete. Hlavně nepodléhejte dojmu, že je tato oblast nově příchozím uzavřena, nebo že se vůči nim chová nepřátelsky. Golf je přátelská hra a jako takovou ji vnímejte.

Co je nutné o golfu vědět, s čím musíte počítat

Pokud se rozhodujete začít hrát golf, je několik skutečností, které musíte zvážit. První je dostupnost golfu ve vašem okolí. Dnes už je síť golfových hřišť a tréninkových areálů poměrně hustá, z většiny míst v naší republice na některé narazíte do půl hodiny jízdy. Samozřejmě, nutnost dopravit se na ně autem – už i vzhledem k tomu, že golfové vybavení je rozměrné a má svoji nezanedbatelnou váhu, může zvláště pro mládež být závažnou překážkou.

Počítejte s tím, že golf vyžaduje velice mnoho času. Otázka peněz, pokud se nedržíme starého rčení, že čas jsou peníze, je až druhořadá. Vytvořit si dostatek času je naprostý základ. Samozřejmě se dá začít sem tam strávenou hodinkou nad pilováním základů techniky a ran, ale všechno to děláte hlavně proto, abyste si užili procházku po hřišti.

Pro vaši informaci – jedno kolo golfu (18 jamek) trvá kolem pěti hodin, spolu s cestou na hřiště a zpět to znamená věnovat koníčku pravidelně půlden, aby to vůbec mělo smysl.

Je samozřejmě možné hrát jamek méně, je možné se omezit pouze na trénink na cvičné louce, ale čas hraje vždycky roli. Vyrazit na golf třikrát za sezónu nic neznamená. Taková hra vypadá k ničemu, nepřináší žádné zvláštní potěšení a dotyčný je odsouzen k roli věčného začátečníka.

Důležité je naučit se v počátečním stadiu vše základní tak, abychom co nejrychleji byli schopni vyrazit na golfové hřiště, aniž bychom ohrozili sebe nebo ostatní, nikoho nezdržovali, a přitom si hru mohli užít. Bez toho se budete jen trápit, poztrácíte mnoho míčů a seberete pohodu sobě i svému okolí.

Golf na rozdíl od jiných sportů je totiž dosti technicky náročný a každý dobrý hráč i po mnoha letech zažívá dny, jako kdyby právě začínal. I proto je u nás výuka golfu organizována tak, že každý začátečník absolvuje zkoušku, jakési osvědčení, zaručující, že hráč není sám sobě, ostatním hráčům ani golfovému hřišti nebezpečný.

Golfový míček letící vysokou rychlostí může způsobit těžké zranění, v krajním případě i smrt proto je nutné mít vždy správné golfové pojištění. Také golfová hůl je nebezpečná zbraň – ocelová hlava na metr dlouhé násadě má vysokou obvodovou rychlost a vědět, kde mám a kde nemám stát, je důležité.

Golfová etiketa a pravidla golfu

Podobně jako v tenise se při golfu v průběhu historie ustálily zásady chování a oblékání, které je nutno víceméně dodržovat. Nutno však říct, že dnes už mnohá tabu jsou překonána, a jak se liberalizuje společnost, uvolňují se dříve železné zákony. Některé principy také ovlivňuje komerční zájem výrobců.

Takže dnes už je možné, aby profesionálové či ženy vstupovali do kluboven společně s klubovými členy, nevyžaduje se striktně tričko s límečkem atp. Řada zásad je však neoddiskutovatelná a jejich porušení je nazíráno obdobně, jako kdybyste si kupříkladu v divadle či v restauraci hlasitě říhli... A jiné souvisejí s bezpečným a časově efektivním pobytem na golfovém hřišti.

Obecné etické zásady golfu

- ctěte pravidla a nepodvádějte
- nevylepšujte si skóre ani polohu míče, nedropujte blíže k jamce
- neohrožujte, neomezujte a nezdržujte ostatní hráče a spoluhráče
- nekažte hru a pohodu ostatním, pomáhejte hledat míče spoluhráčů
- vhodně se oblečte: nenoste klasické džíny a kapsáče, nátělníky a tílka, košile, vytahaná trika, teplákové soupravy, sandály
- pamatujte si, jakým míčem hrajete, nejlépe si každý označte, abyste rozeznali jeden od druhého, pokud jsou stejné značky a čísla
- nehrajte tréninkovými a zašlými míči a před každým úderem se ujistěte, že je míč skutečně váš
- nesahejte na balony a nesbírejte je, pokud by mohly být ve hře
- mějte vždy uhrazeny všechny poplatky a nesnažte se nikde hrát „na černo“

Hlavní zásady chování na golfovém hřišti

nepohybujte se a nemluvte v blízkosti hráče, který se připravuje odehrát míč
- na odpališti neprovádějte ostré cvičné švihy, kterými byste mohli vyseknout řízek
- nestůjte před hráčem ve směru jeho úderu, ani na jamkovišti
- držte tempo s ostatními skupinami hráčů, pokud vidíte, že zdržujete, oželte ztracený míč, nehrajte z každé pozice nebo nedohrávejte za každou cenu každou jamku
- pokud je před vámi volno a za vámi rychlejší anebo méně početná čekající skupina, nechejte je předejít nikdy nehrajte, můžete-li před vámi někoho zasáhnout
- varujte ohrožené hráče před možným zásahem či nebezpečím výkřikem „fore!“
- na ferveji vracejte zpět vyseknuté drny
- v bunkeru uhrabejte po odehrání míče písek
- na greenu opravte důlek po dopadu vašeho míče vypichovátkem, šetřete okolí jamky a po dohrání vraťte praporkovou tyč do jamky
- na greenu nešlapte do dráhy puttu ostatních spoluhráčů, odcházejte, až poslední dohraje

Výtah nejdůležitějších pravidel golfu

Pravidla golfu jsou značně složitá a každé dva roky k nim dokonce vychází kniha upřesňujících výkladů a rozhodnutí. Jejich dobrá znalost umožňuje hráči využít různých úlev a zlepšit si tak šanci na dobrý výsledek, aniž by naopak riskoval, že si v důsledku jejich nevědomého porušení bude muset přičíst trestné rány anebo bude diskvalifikován. Pro detailní orientaci je dobré mít oficiální Pravidla golfu neustále při ruce (v bagu). Běžně však vystačíte s tím nejdůležitějším, co uvádíme:

- pořadí ve hře: na odpališti přednost nižší výsledek, ve hře míč dále od jamky
- míč se hraje, jak leží, a při založení hole nebo odstraňování volných předmětů se nesmí pohnout
- v písku a vodní překážce (za červenou čarou) se nesmí hráč dotknout volných přírodních předmětů a cokoli odstraňovat
- vadí-li mimo překážky v úderu cokoli volného, může se odstranit; pokud překáží něco umělého a neodstranitelného, může se beztrestně spustit míč
- po odehrání golfového míče do autu (bílé kolíky) a při ztrátě míče je nutno s trestnou ranou hrát znovu z téhož místa
- po odehrání golfového míče do vody (červené a žluté kolíky) se většinou postupuje podle jedné ze tří možností uvedených v pravidlech
- maximální počet hráčů v jedné skupině (flightu) jsou 4
- maximální doba hledání míče je 5 minut, maximální doba odehrání jedné jamky je vždy určena soutěžním výborem
- není-li jisté, že odehraný míč bude nalezen, odehraje se provizorní míč, kterým se hraje až do chvíle, co je nalezen původní míč
- na jamkovišti mohu zvednou a očistit míč – před tím musím označit jeho polohu markovátkem – (mince, atd., která slouží k označení polohy míče)
- nesmím beztrestně požádat o radu ani ji poskytnout, vyjma případů, kdy jde o obecně známý fakt (vzdálenost, atd.)
- zodpovídám za své skóre a musím si přičíst trestnou ránu při porušení pravidel anebo pokud to pravidla pro danou situaci požadují

Hurá na golfové hřišťě, když už konečně můžete

Naprostá většina tuzemských i zahraničních hřišť vyžaduje, aby hráč před vpuštěním na golfové hřiště prokázal určitou herní dovednost. Existují sice i takzvaná veřejná golfová hřiště, na kterých může hrát opravdu každý, je jich však velmi málo. Jako doložení zmiňované dovednosti po vás provozovatelé golfových hřišť budou nejčastěji žádat doložení určité výše handicapu. Někdy stačí základní neboli„klubový“ handicap 54, na některých hřištích však mohou hrát jen golfisté s handicapem nižším, například 36 nebo 28.

Golfový řidičák má v Čechách nový oficiální název „Osvědčení pro hru na hřišti“ (dříve se nazýval„Zelená karta“ nebo„Zkouška golfové způsobilosti“). Nováčkům ho vystavují profesionální trenéři nebo jiné osoby, které mají pověření od klubu. Vlastní procedura pro získání„Osvědčení“ spočívá v prověření teoretických i praktických znalostí hráče a je většinou ve formě jakési zkoušky. Pro získání handicapu 54 byste v zásadě měli zvládnout zahrát každou jamku průměrně tři rány nad par. Pokud je vaše herní dovednost lepší, může vám být v rámci zkoušky doporučen i nižší handicap než počátečních 54. Kromě herní dovednosti musíte také ovládat alespoň základní znalost pravidel a zásady chování na hřišti (golfovou etiketu). Finální přidělení a evidence handicapu je v kompetenci golfového klubu, ve kterém je hráč členem. Klub má ve své pravomoci také veškeré další změny vašeho handicapu (snižování či zvyšování).

Získání golfového handicapu sice není nezbytnou podmínkou spokojeného golfového života, pro vlastí dobro se ale určité výkonnosti snažte docílit. Jenom tak budete mít ze hry potěšení a jen tak si zahrajete na většině našich a zahraničních hřišť. Je to stejné jako s plaváním či lyžováním – bez základních dovedností by vás taky nenapadlo spustit se z kopce či skočit po hlavě do hluboké vody.

Pokud nemáte vysoké sportovní ambice ani zvýšený zájem o účast ve společenských turnajích, můžete slova jako handicap ignorovat a užívat si golfovou hru jen se svou rodinou nebo přáteli na některém z veřejných hřišť. Sami si potom můžete vytvořit vlastní systém vyrovnání, aby zápasy měly náboj až do poslední rány na poslední jamce. Budete mít sice jen omezený počet partnerů do hry, ovšem na druhou stranu si můžete být jisti, že několikahodinový maratón na hřišti strávíte vždy s lidmi, se kterými chcete trávit volný čas, a ne s těmi, které vám na oficiálních turnajích určí startovní listina (to může někdy být docela náročné).

Závěr? Vlastnit golfový handicap není nezbytné, ale faktem je, že vám minimálně usnadní přístup na většinu golfových hřišť.

Autor článku

Zuzana Heřínková
Zuzana Heřínková
Assistant Head Copywriter

Vydáno: 05/07/2020

Hodnocení článku:

Počet hlasů: 970

Spočítat pojištění