Podporujeme

Již jsme pomohli

1 421 854

#golfipomáhá

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Pomáháme kde je třeba

V GolfPlanu jsme si vědomi toho, že žijeme ve společnosti, v níž existují skupiny lidí i jednotlivci, kteří potřebují pomoc ostatních. Proto se snažíme přispívat jak nepeněžitými dary tak menšími i většími finančními částkami sponzorských příspěvků na různé charitativní projekty či nadace, díky kterým se potřebným lidem pomoci dostane.

Každoročně podporujeme množství akcí a projektů, zejména pomoc dětem, postiženým a nemocným, na podporu vzdělání či sportu. GolfPlan přikládá pomocnou ruku tam, kde je to potřeba. Někdy jsou to drobnosti, jindy jde o významnější a cíleně zaměřenou pomoc.

GolfPlan podporuje
Nemyslete jen na sebe!

I VY POMÁHÁTE

Jste součástí pomoci

Svou zodpovědností uzavřít pojištění GolfPlan, tak chráníte nejen sebe a své okolí, ale podporujete dobrou věc pomoci někomu, kdo vaši pomoc potřebuje. Z každého uzavřeného pojištění, turnajů či akcí, které GolfPlan pořádá, se odkládají finanční prostředky, které se jednou ročně odvádějí na pomoc a podporu druhých.

Tím pádem se každý z klientů či účastníků akcí GolfPlanu stává automaticky dárcem a podporuje tak štěstí a zdraví těm, kteří to potřebují nejvíce.

GolfPlan pomáhá